Tiina Nikkola & Matti Rautiainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 28. lokakuuta 2020, 12.03
1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus 2. Koulutuksen työkulttuurit

Aiheet

1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus

Opettajatietoisuus ja –koulutus ymmärretään ryhmässä laajasti. Tärkeintä on, että tutkijalla on kiinnostus ymmärtää koulutukseen ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden monitutkaisuus ja pyrkimys ymmärtää niiden luonnetta.  

2. Koulutuksen työkulttuurit

Koulutuksen työkulttuureja tarkastellaan laajasti keskittyen erityisesti ryhmien ja yhteisöjen syvätasoon,  vaikeammin havaittavaan piiloiseen puoleen.

Aloitusajankohta: jatkuva haku

Ohjaajat: Tiina Nikkola ja Matti Rautiainen (tiina.nikkola@jyu.fi, matti.a.rautiainen@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Luokanopettajankoulutus
Muut valintakriteerit: Ryhmä on nyt niin täysi, että keväällä 2021 voimme ottaa ainoastaan integraatiokoulutuksen käyneitä opiskelijoita, mikäli heitä on pyrkimässä ryhmään.

Ohjattavien töiden maksimimäärä: täynnä, mukaan voidaan ottaa keväällä ainoastaan integraatiokoulutuksen käyneitä opiskelijoita.