Eija Pakarinen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 14. huhtikuuta 2021, 14.38
1. Opettaja-oppilassuhde, opetusvuorovaikutus ja opetus- ja ohjaustyylit sekä niiden yhteys oppimiseen, motivaatioon ja sosiaalisiin taitoihin 2. Opettajan työhyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät 3. Koulutaitojen, motivaation ja sosiaalisten taitojen kehitys

Graduryhmän esittely 

1. Opettaja-oppilassuhde, opetusvuorovaikutus ja opetus- ja ohjaustyylit sekä niiden yhteys oppimiseen, motivaatioon ja sosiaalisiin taitoihin

2. Opettajan työhyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät

3. Koulutaitojen, motivaation ja sosiaalisten taitojen kehitys


Aloitusajankohta: syksy 2021

Ohjaajat: Eija Pakarinen, eija.k.pakarinen@jyu.fi puh. 040 8053520


Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Muut valintakriteerit: valmiin aineiston käyttöön liittyy 80h projektityötä

 

En ole tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa.