Minna Torppa, Jarkko Hautala, Miia Ronimus (OKL/NMI)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Lukuteatterin vaikuttavuus lukutaitoihin ja lukuinnostukseen 2. Lukutaitojen ja lukumotivaation väliset yhteydet 3. Lukemisen alaprosessit (esim. oikeellisuus, sujuvuus, ilmaisu, ymmärtäminen, silmänliikkeet) 4. Observointitutkmus lukuteatterin aikaisista videotallenteista

Graduryhmän esittely


Niilo Mäki Instituutin (www.nmi.fi/) ReadDrama -akatemiatutkimuksen tarjoamia graduaiheita kasvatustieteen alan opiskelijoille. 

1. Lukuteatterin vaikuttavuus lukutaitoihin ja lukuinnostukseen

2. Lukutaitojen ja lukumotivaation väliset yhteydet

3. Lukemisen alaprosessit (esim. oikeellisuus, sujuvuus, ilmaisu, ymmärtäminen, silmänliikkeet)

4. Observointitutkmus lukuteatterin aikaisista videotallenteista


Aloitusajankohta: syksy 2020

Ohjaaja: Minna Torppa (minna.p.torppa@jyu.fi), Jarkko Hautala (jarkko.hautala@nmi.fi), Miia Ronimus (miia.ronimus@nmi.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Englanninkieliset opiskelijat
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 4