Mikko Vesisenaho, Johanna Pöysä-Tarhonen ja Päivi Häkkinen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 29. lokakuuta 2020, 16.40
Tulevaisuuden koulu, digitalisaatio ja oppimisympäristöt.

Graduryhmän esittely 

Aihe: Tulevaisuuden koulu, digitalisaatio ja oppimisympäristöt.
Kuvaus: Teemme tulevaisuuden koulun ja oppimisympäristöjen tutkimusta yhteistyössä eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Tutkimusta voidaan tehdä osana useita tutkimushankkeita. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat esimerkiksi hybridit oppimisympäristöt, virtuaalimaailmat, simulaatiot, pelillistäminen ja pelillinen oppiminen, ohjelmointi ja robotiikka oppimisessa, oppimisen arviointi teknologiatuetusti, yhteisöllinen oppiminen ja teknologia sekä erilaiset fysiologiset mittaukset (kuten silmänliikemittaukset, sykevälivaihtelut) osana oppimisen tutkimusta. Tutkimusta voidaan tehdä sekä laadullisesti että määrällisesti. 


Aloitusajankohta: kevät 2021, jatkuva haku

Ohjaaja: Mikko Vesisenaho, RUUB338, (mikko.vesisenaho@jyu.fi), Johanna Pöysä-Tarhonen (johanna.poysa-tarhonen@jyu.fi) ja Päivi Häkkinen (paivi.m.hakkinen@jyu.fi).

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12

Ohjaaja tavattavissa Gradupamauksessa 30.10. klo. 10.15-11.00 Zoomissa.