Fornaciari, Nikkola & Rautiainen (OKL)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos torstai 22. huhtikuuta 2021, 10.28
1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus 2. Koulutuksen työkulttuurit

1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus

Opettajatietoisuus ja –koulutus ymmärretään ryhmässä laajasti. Tärkeintä on, että tutkijalla on kiinnostus ymmärtää koulutukseen ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden monitutkaisuus ja pyrkimys ymmärtää niiden luonnetta.  

2. Koulutuksen työkulttuurit

Koulutuksen työkulttuureja tarkastellaan laajasti keskittyen erityisesti ryhmien ja yhteisöjen syvätasoon, vaikeammin havaittavaan piiloiseen puoleen.  Tarkastelun kohteena on myös opettajan ammatillisen toimijuuden ja identiteetin kulttuurinen rakentuneisuus.

Ryhmä alkaa: jatkuva haku 

Ohjaaja: Tiina Nikkola (tiina.nikkola@jyu.fi), Aleksi Fornaciari (aleksi.fornaciari@jyu.fi), Matti Rautiainen (matti.a.rautiainen@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla: 

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 4 pääohjattavaa/ohjaaja
Lisätietoja: Integraatiokoulutuksen käyneillä opiskelijoilla etusija.

Olen tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/62580902197