Aimo Naukkarinen ja Ulla Maija Valleala (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04
1. Yliopisto-opetuksen ja opettajankoulutuksen arviointi 2. Inkluusion sovellukset 3. Vuorovaikutus kouluyhteisössä 4. Opetuskokeilut

1. Yliopisto-opetuksen ja opettajankoulutuksen arviointi 
kuvaus: Arvioidaan luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelman toteutumista, opetusta ja koulutuksen rakenteellisia ehtoja.

2. Inkluusion sovellukset 
kuvaus: Tutkitaan osallistavaa/inklusiivista kasvatusta ja monikulttuurisuutta kouluopetuksessa ja opettajankoulutuksessa sekä koulutusjärjestelmässä.

3. Vuorovaikutus kouluyhteisössä.

4. Opetuskokeilut

 

Aloitusajankohta: syksy 2019, kevät 2020

Ohjaajat: Naukkarinen Aimo (aimo.naukkarinen@jyu.fi) ja  Valleala Ulla Maija (ulla.valleala@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 19 (Aimo 12, Ulla Maija 7)