MALU-ryhmä (OKL) FI/EN

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 29. lokakuuta 2020, 16.39
1. Matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet / Topics in teaching and learning in mathematics 2. Luonnontieteiden ja ympäristöopin opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet / Topics in teaching and learning in science 3. Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvät aiheet; Climate education and education in sustainable development 4. Tiedetestaajat

Graduryhmän esittely/Presentation

Aiheet / Topics

1. Matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet / Topics in teaching and learning in mathematics
2. Luonnontieteiden ja ympäristöopin opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet / Topics in teaching and learning in science
3. Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvät aiheet; Climate education and education in sustainable development
4. Tiedetestaajat (https://tiedetestaajat.fi). Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, jota pilotoidaan keväällä 2021. Keväällä Keski-Suomen koulujen alakoululuokkia saapuu yliopistoomme tutustumaan tutkijoiden työhön ja tutkimuksen tekemiseen. Tähän liittyen gradun voisi tehdä esim. alakoululaisten käsityksiin tutkimustyöstä tai arvioida pilottivaiheen toimivuutta. Hankkeen pohjalta tarkoitus olisi tehdä Tiedetestaajista kansallinen toimintamalli (vrt. Taidetestaajat)

Aloitusajankohta/Group starts: kevät 2021, jatkuva haku / spring 2021, ongoing

Ohjaajat: Terhi Mäntylä (terhi.k.mantyla@jyu.fi); Markus Hähkiöniemi (markus.hahkioniemi@jyu.fi); Pasi Nieminen (pasi.k.nieminen@jyu.fi); Anssi Lindell (anssi.e.lindell@jyu.fi); Sami Lehesvuori (sami.lehesvuori@jyu.fi); Anna-Leena Kähkönen (anna-leena.m.kahkonen@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla / applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Erityispedagogiikka /Special education
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede /Education and adult education
  • Varhaiskasvatustiede / Early childhood education
  • Luokanopettajankoulutus / Teacher education 
  • International students

Aiheista ja teemoista tarkemmin / More information: https://sway.office.com/GAmvFQ9DIkLzn7br

Ohjattavien töiden maksimimäärä/Maximum number of supervised theses: 5