Piia Näykki (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 30. huhtikuuta 2021, 10.07
1. TOVE-hankkeen aiheet: tunnetoimijuus ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa ympäristöissä 2. Yhteisöllinen oppiminen, ryhmäprosessit, vuorovaikutus 3. Tunnetaidot, tunnesäätelytaidot 4. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Graduryhmän esittely

1. TOVE-hankkeen aiheet: tunnetoimijuus ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa ympäristöissä
2. Yhteisöllinen oppiminen, ryhmäprosessit, vuorovaikutus
3. Tunnetaidot, tunnesäätelytaidot
4. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Aloitusajankohta: syksy 2021

Ohjaajat: Piia Näykki, piia.t.naykki@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede 
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 5

Muut valintakriteerit: Opiskelijat, jotka haluavat tehdä gradun liittyen OKM-rahoitteiseen hankkeeseen ovat etusijalla. Hankkeen nimi: TOVE – tunnetoimijuus ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa ympäristöissä.

Olen tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/66028767660 (passcode: 949729)