Matti Itkonen & Katri-Helena Rautiainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 30. huhtikuuta 2021, 08.09
1. Taito-, taide- ja kulttuurikasvatus

Graduryhmän esittely

Aiheet

1. Taito-, taide- ja kulttuurikasvatus

Kuvaus: Tutkimusaluetta lähestytään kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta: tarkastelemalla subjektin, instituution ja metodisuuden ”itseyttä”. Nämä elementit ovat tietenkin osittain myös päällekkäisiä ja sisäkkäisiä. Olemuskehikko on kulttuuri- (mukana taito-, taide-, kasvatus-, urheilu- ja liikunta-, arvo- sekä yhteisöllisyysulottuvuudet) ja yhteiskuntafilosofinen. Päämääränä on niin ikään eksistentiaalis-esteettis-eettis-pedagogis-itseoivalluksellinen ydinopettajuus, ehkä ydinihmisyyskin.

Kiteyttävät asiasanat: taide, kulttuuri ja yhteiskunta.

 

Aloitusajankohta: syksy 2021

Ohjaajat: Matti Itkonen & Katri-Helena Rautiainen, matti.t.itkonen@jyu.fi; katri-helena.rautiainen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6

 

Olemme tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/64404699563?pwd=M3lLV200YlF2VE05WmRaVlIzb29PUT09