Minna Torppa (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 20. huhtikuuta 2023, 16.19

Aiheet

EARLYMATH-Ensiaskeleet matematiikkaan. EarlyMath-hankkeessa tutkitaan matemaattisten taitojen, motivaation ja tunteiden varhaisia kehityspolkuja syntymästä kouluikään asti. Haluamme ymmärtää paremmin miksi noin 10–20 % lapsista matematiikan perustaitojen oppiminen on hankalampaa kuin ikätovereilla. Tietoa tarvitaan, jotta voidaan jatkossa kehittää varhaisen tunnistamisen ja tuen muotoja neuvoloihin, varhaiskasvatukseen ja vanhemmille.

Graduteema 1

Taitojen jatkumo: Miten taidot kehittyvät varhaislapsuudesta alkaen? Ennustavatko lapsen varhaiset taidot (2- 6 v) kouluiän taitoja?

Graduteema 2

Taidot ja motivaatio/kiinnostus: Millainen rooli taitojen kehityksessä on lapsen omalla kiinnostuksella? Miten lapsen motivaatio on yhteydessä taitojen kehitykseen?

Graduteema 3

Kotiympäristö ja vanhempien taidot: Miten lapsen kotiympäristö on yhteydessä taitojen kehitykseen? Miten ja miksi vanhempien ja lasten taidot liittyvät toisiinsa

Ohjaajat: Minna Torppa (minna.p.torppa@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Jatkuva haku

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

 • Varhaiskasvatustiede
 • Luokanopettajakoulutus
 • Erityispedagogiikka
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

 • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Tarjoan ohjausta suomeksi ja englanniksi.  

Ohjattavien töiden määrä: 2

Muut valintakriteerit: Vain kvantitatiiviset työt. Mielellään ainerajat ylittävät työparit (esim EO+LO).

Emme ole tavattavissa 28.4. klo 9.30-11 Zoomissa.

*************************************************************

Topics:

1. Early math skill development

2. The association between motivation and math-related skills

3. The role of home environment in children’s math development

Thesis supervisors: Minna Torppa (minna.p.torppa@jyu.fi)

Start date: Continuous application

Maximum number of theses to be supervised: 2

Choose which of our Faculty’s areas of research focus does your own research represent:

 • Psychological and neurocognitive basis of learning

I can supervise

 • theses written in English in a mixed group of English-speaking and Finnish-speaking students.

The degree programme of the student can be:

 • Special Education
 • Education and Adult Education
 • Early Childhood Education
 • Teacher Education
 • International Master’s Degree Programme
Other selection criteria: Only quantitative methods

We are not available on 28 April.