Hähkiöniemi & Mäntylä (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 26. huhtikuuta 2023, 15.35

Esittely/introduction

Aiheet: 

1. Matematiikan opetus

2. Ympäristöopin opetus

Ohjaajat: Markus Hähkiöniemi (markus.hahkioniemi@jyu.fi) & Terhi Mäntylä (terhi.k.mantyla@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Jatkuva haku

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

 • Koulutus, opetus ja interventiot
 • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Tarjoamme ohjausta suomeksi sekä englanniksi. 

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

 • Erityispedagogiikka
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
 • Varhaiskasvatustiede
 • Luokanopettajankoulutus

Olemme tavattavissa 28.4.Zoomissa klo 9.30-11: https://jyufi.zoom.us/j/65662441951

********************************************************

Topics:

1. Mathematics education

2. Science education

Thesis supervisors: Markus Hähkiöniemi (markus.hahkioniemi@jyu.fi) & Terhi Mäntylä (terhi.k.mantyla@jyu.fi)

Start date: Continuous application

Maximum number of theses to be supervised: 6

Choose which of our Faculty’s areas of research focus does your own research represent:

 • Education, teaching and interventions
 • Interactive and technology-enhanced learning environments

I can supervise

 • Theses written in English individually
 • Theses written in English in a mixed group of English-speaking and Finnish-speaking students

The degree programme of the student can be:

 • Special Education
 • Education and Adult Education
 • Early Childhood Education
 • Teacher Education
 • International Master’s Degree Programme

We are available on 28 April on Zoom: https://jyufi.zoom.us/j/65662441951