Terhi Mäntylä (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 30. huhtikuuta 2021, 10.16
1. Matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet; Topics in teaching and learning in mathematics 2. Luonnontieteiden ja ympäristöopin opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet; Topics in teaching and learning in science 3. Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvät aiheet; Climate education and education in sustainable development

Graduryhmän esittely 

1. Matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet; Topics in teaching and learning in mathematics

2. Luonnontieteiden ja ympäristöopin opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet; Topics in teaching and learning in science

3. Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvät aiheet; Climate education and education in sustainable development

Aloitusajankohta: Jatkuva haku

Ohjaajat: Terhi Mäntylä, terhi.k.mantyla@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 5

Muut valintakriteerit: 

Aiheista ja teemoista tarkemmin: https://sway.office.com/GAmvFQ9DIkLzn7br

Olen tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/67867044514