Pekka Mertala (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 26. huhtikuuta 2022, 15.22

Graduryhmän esittely

Aiheet

1. Monilukutaito ja uudet lukutaidot

Lukutaidon ja tekstin käsitteiden merkitykset ovat moninaistuneet ja monimutkaistuneet teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Peruslukutaidon rinnalle on ilmestynyt käsitteitä kuten datalukutaito ja digitaalinen lukutaito. POPSissa tämä kehitys näkyy laajan tekstikäsityksen korostamisena sekä monilukutaidon nostamisena yhdeksi laaja-alaisen osaamisen alueeksi. Tämä graduryhmä on oikea paikka sinulle, joka olet kiinnostunut esim. siitä:
- mitä lukutaito tarkoittaa 2020-luvun (post)digitaalisessa maailmassa
- millaisia lukutaitoja 2020-luvun (post)digitaalisessa maailmassa tarvitaan
- miten erilaisten lukutaitojen oppimista voidaan tukea

2. Kriittinen koulutusteknologiatutkimus

Digitaalisien teknologioiden käyttäminen ja niihin liittyvien prosessien opetteleminen (esim. ohjelmointi) ovat elimellinen osa tämän päivän koulua. Julkisessa keskustelussa koulun digitalisaatiota perustellaan tyypillisesti oppimisen tukemisella ja tasa-arvolla. Koulun digitalisaatioon liittyy kuitenkin myös (usein piiloisia) poliittisia ja taloudellisia intressejä sekä ennakoimattomia seurauksia, joita voidaan ymmärtää ja tehdä näkyväksi kriittisen tutkimuksen keinoin. Tämä graduryhmä on oikea paikka sinulle, joka olet kiinnostunut esim. siitä:
- millä tavoin koulun digitalisaatiosta puhutaan: ketä kuullaan, ketä ei? Mistä puhutaan, mistä vaietaan?
- millaisiin käsityksiin lapsuudesta / nuoruudesta, oppimisesta, opettamisesta ja koulun tehtävistä, koulutuksen digitalisaatiota kannattavat / kritisoivat puheenvuorot perustuvat?

3. Koulu, opettajat ja kasvatus mediassa

Medioitumisen myötä havaintomme ja kokemuksemme eri asioista ovat yhä enenevissä määrin mediavälitteisiä. Medialla on täten huomattava merkitys ”todellisuuksien tuottajana” ja mielipiteiden muovaajana myös koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa. Tämä graduryhmä on oikea paikka sinulle, joka olet kiinnostunut esim. siitä:
- millaisia merkityksiä koulun, opettajuuden ja kasvatuksen eri ilmiöille annetaan erilaisissa mediateksteissä
Aineistoina voivat toimia ammattilehdet, sanomalehdet (ml. mielipidekirjoitukset), kirjat, elokuvat, podcastit sekä sosiaalisen median aineistot kuten blogit

Ohjaajat: Pekka Mertala, pekka.o.mertala@jyu.fi

Aloitusajankohta: syksy 2022, jatkuva haku

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajakoulutus
  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Tarjoan ohjausta suomeksi ja englanniksi. 

Ohjattavien töiden määrä: 4

Muut valintakriteerit: 

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/67116890835