Itkonen & Rautiainen (OKL) FI

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 25. lokakuuta 2022, 12.53

Aiheet

1. Taito-, taide- ja kulttuurikasvatus

Tutkimusaluetta lähestytään kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta: tarkastelemalla subjektin, instituution ja metodisuuden ”itseyttä”. Nämä elementit ovat tietenkin osittain myös päällekkäisiä ja sisäkkäisiä. Olemuskehikko on kulttuuri- (mukana taito-, taide-, kasvatus-, urheilu- ja liikunta-, arvo- sekä yhteisöllisyysulottuvuudet) ja yhteiskuntafilosofinen. Päämääränä on niin ikään eksistentiaalis-esteettis-eettis-pedagogis-itseoivalluksellinen ydinopettajuus, ehkä ydinihmisyyskin.

Ohjaajat: 

Matti Itkonen (matti.t.itkonen@jyu.fi, Katri-Helena Rautiainen (katri-helena.rautiainen@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Kevät 2023

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  •  Erityispedagogiikka

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

  • Varhaiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Ohjattavien töiden määrä:

En ole tavattavissa 31.10. klo 12.30-14 Zoomissa.