Piia Näykki (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 28. huhtikuuta 2022, 17.18

Graduryhmän esittely

Aiheet

1. Teknologia-avusteinen oppiminen, oppimisen digitalisaatio,

VR/XR ympäristöt oppimisessa, pelillinen oppiminen, ohjelmoinnillinen oppiminen, STEAM jne.

Laaja-alaisesti erilaisten teknologiaympäristöjen hyödyntäminen oppimisen ja/ tai vuorovaikutuksen tukena.
Mahdollisuus osallistua esimerkiksi erilaisiin kouluyhteistyöprojekteihin.

2. Yhteisöllinen oppiminen, vuorovaikutusprosessit, ryhmän oppimisvuorovaikutus, vertaisvuorovaikutus (kognitiiviset, motivationaaliset ja sosioemotionaaliset prosessit).

Ryhmän oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät näkökulmat ja vuorovaikutuksen tukeminen.

3. Oppimisen itsesäätely, strateginen oppiminen, oppimistaidot.

Erilaisten oppijoiden oppimistaidot, oppimisen itsesäätelyn tukeminen

4. Tunnetaidot, tunnesäätelytaidot, sosioemotionaalinen kompetenssi.

Erilaisten oppijoiden tunnetaidot ja tunnetaitojen tukeminen

Ohjaajat: Piia Näykki, piia.t.naykki@jyu.fi

Aloitusajankohta: Syksy 2022

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  •  Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Ohjattavien töiden määrä: 5

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–10 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/62830252434