Tamás Szabó (OKL) FI/EN

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 29. lokakuuta 2020, 16.28
1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat / Learning environments: innovative methods and design processes 2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella / Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

Graduryhmän esittely / Presentation

Aiheet / Topics

1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat / Learning environments: innovative methods and design processes

2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella / Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

Aloitusajankohta/Group starts: kevät 2021 / spring 2021

Ohjaajat/Supervisors: Tamás Péter Szabó (tamas.p.szabo@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla / Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • International Students
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä / Maximum number of supervised theses: 2