Tamás Szabó (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 09. huhtikuuta 2021, 14.02
1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat / Learning environments: innovative methods and design processes 2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella / Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

Graduryhmän esittely


Aiheet / Topics

1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat / Learning environments: innovative methods and design processes

2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella / Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

 

Aloitusajankohta/Group starts: syksy 2021 / jatkuva haku 

Ohjaajat/Supervisors: Tamás Péter Szabó (tamas.p.szabo@jyu.fi), 040 805 4644

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla / Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä / Maximum number of supervised theses: 3

En ole tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa