Eija Aalto (OKL) EN/FI

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos tiistai 03. marraskuuta 2020, 11.04
1. Kielitietoinen opetus monikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa / eri oppiaineissa / Language aware pedagogy in multilingual and -cultural school 2. Inklusiivinen pedagogiikka / Inclusive pedagogy

Aiheet / Topics

1. Kielitietoinen opetus monikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa / eri oppiaineissa / Language aware pedagogy in multilingual and -cultural school
2. Inklusiivinen pedagogiikka / Inclusive pedagogy

Ryhmä alkaa / group starts: jatkuva haku 

Ohjaaja / supervisor Eija Aalto, eija.aalto@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla / applicant’s degree programme can be one of the following

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • International Students
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä / Maximum number of supervised theses: 2
Lisätietoja/additional information: Ei omaa graduryhmää, mutta 2 ohjattavaa työtä, joista 1 voi olla englanniksi / I don't have a group, but available to supervise 2 theses and max. 1 in English