Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Nikkola, Fornaciari & Rautiainen (OKL)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos perjantai 27. lokakuuta 2023, 08.32

Aiheet

1.  Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus

Opettajatietoisuus ja opettajankoulutus ymmärretään ryhmässä laajasti. Tärkeintä on, että tutkijalla on kiinnostus ymmärtää koulutukseen ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden monimutkaisuus sekä pyrkimys ymmärtää niiden luonnetta.

2. Koulutuksen työkulttuurit

Koulutuksen työkulttuureja tarkastellaan laajasti keskittyen erityisesti ryhmien ja yhteisöjen syvätasoon, vaikeammin havaittavaan piiloiseen puoleen. Tarkastelun kohteena on myös opettajan ammatillisen toimijuuden ja identiteetin kulttuurinen rakentuneisuus.

3. Koulutuksen yhteiskunnalliset näkökulmat

ymmärretään niin ikään ryhmässä hyvin laajasti, mutta erityisesti demokratiaan ja ihmisoikeuksiin sekä kriittiseen kasvatukseen ja kriittisen pedagogiikkaan liittyvät tutkimusteemat ovat ryhmän ytimessä.

Aloitusajankohta: Jatkuva haku

Ohjaaja: Matti Rautiainen (matti.a.rautiainen@jyu.fi), Tiina Nikkola (tiina.nikkola@jyu.fi) ja Aleksi Fornaciari (aleksi.fornaciari@jyu.fi)

Sähköpostiosoite

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 4

Valitse, mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Muut valintakriteerit

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 14-16, joten varmista, että tämä aika sopii sinulle. Ryhmä toimii yhteisöllisiin työtapoihin perustuen, ota selvää niiden ja aihepiirien sopivuudesta itsellesi ennen ryhmään pyrkimistä. Ohjaajille voi laittaa sähköpostia ja ryhmän toimintaan voi tulla ennalta tutustumaan.