Hely Innanen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Opettajan ammatti-identiteetti ja sen kehittyminen 2. Vuorovaikutus opettajan työssä 3. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu


1. Opettajan ammatti-identiteetti ja sen kehittyminen

2. Vuorovaikutus opettajan työssä
Kuvaus
: esim.

  • yhteisopettajuus, oppilaan ohjaaminen, opettaja-oppilas -vuorovaikutus, vertaissuhteet.
  • kouluhyvinvointi (oppilaat, opettaja)/Oppiminen ja hyvinvointi
  • kodin ja koulun kasvatuskumppanuus

3. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu
Kuvaus:
Koulutus/Työelämäsiirtymät

4. Opiskelijan määrittelemä aihe ohjaajan kanssa sovitusti
Kuvaus:
Aihepiiri valikoituu/tarkentuu gradun tekijän tavoitteiden ja OKL:n tutkimuksen vahvuusalueiden pohjalta.


Aloitusajankohta: syksy 2020, jatkuva haku

Ohjaaja: Hely Innanen, hely.innanen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 11

Muut valintakriteerit: Ryhmään otetaan vain maisteritutkinto-opiskelijoita. Koska ryhmä vuosittain iso (n. 20), ei muita maisteriryhmän ulkopuolelta voida ottaa mukaan.