Matti Itkonen ja Katri-Helena Rautiainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
Taito-, taide- ja kulttuurikasvatus

 

Aihe: Taito-, taide- ja kulttuurikasvatus

Kuvaus: Tutkimusaluetta lähestytään kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta: tarkastelemalla subjektin, instituution ja metodisuuden ”itseyttä”. Nämä elementit ovat tietenkin osittain myös päällekkäisiä ja sisäkkäisiä. Olemuskehikko on kulttuuri- (mukana taito-, taide-, kasvatus-, urheilu- ja liikunta-, arvo- sekä yhteisöllisyysulottuvuudet) ja yhteiskuntafilosofinen. Päämääränä on niin ikään eksistentiaalis-esteettis-eettis-pedagogis-itseoivalluksellinen ydinopettajuus, ehkä ydinihmisyyskin.

 

Aloitusajankohta: syksy 2020

Ohjaaja: Matti Itkonen (matti.itkonen@jyu.fi) ja  Katri-Helena Rautiainen (katri-helena.rautiainen@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
  • Varhaiskasvatus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10

Muut valintakriteerit: Kyky, palo ja lukeneisuus ajallisen, tilallisen, kulttuurisen, filosofisen, ammattisivistyksellisen, taiteellis-tieteellisen sekä yhteiskuntakriittisen maailman tarkasteluun.