Marja-Kristiina Lerkkanen, Eija Pakarinen ja Anna-Maija Poikkeus (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04
1. Vuorovaikutuksen laatu ja opetus- ja ohjauskäytänteet luokassa, opettaja-oppilassuhde 2. Opettajan ja oppilaiden stressi ja hyvinvointi 3. Motivaation, sosiaalisten taitojen, koulutaitojen, itsesäätelytaitojen ja tarkkaavaisuuden kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät

1. Vuorovaikutuksen laatu ja opetus- ja ohjauskäytänteet luokassa, opettaja-oppilassuhde
Kuvaus
: ALKUPORTAAT- ja TESSI-tutkimukset. Esim. millaiset luokkahuonevuorovaikutuksen piirteet ja opetus- ja ohjauskäytänteet ovat yhteydessä lasten motivaation, sosiaalisten taitojen ja koulutaitojen kehitykseen.

2. Opettajien ja oppilaiden stressi ja hyvinvointi
Kuvaus: TESSI-hanke www.jyu.fi/tessi. Esim. miten opettajan kuormittuneisuus, stressi ja hyvinvointi ovat yhteydessä oppilaiden stressiin ja hyvinvointiin. Opettajan työhyvinvointia edistävät ja heikentävät tekijät (esim. esimiehen ja kouluympäristön tuki).

3. Motivaation, sosiaalisten taitojen, koulutaitojen, itsesäätelytaitojen ja tarkkaavaisuuden kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät
Kuvaus: ALKUPORTAAT-pitkittäistutkimus ja TESSI-tutkimus. Esimerkiksi kodin ja kouluympäristön tuki oppimiselle, motivaatiolle ja sosiaalisille taidoille (vanhempien ja opettajien uskomukset, tunteet ja ohjauskäytänteet, kodin oppimisympäristö).

Muut valintakriteerit: Valmiin aineiston käyttöön liittyy 80h projektityöskentely.

Ohjaajat: Marja-Kristiina Lerkkanen, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi, Eija Pakarinen, eija.k.pakarinen@jyu.fi, ja Anna-Maija Poikkeus, anna-maija.poikkeus@jyu.fi

Aloitusaika: jatkuva haku

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 18