Marja-Kristiina Lerkkanen ja Eija Pakarinen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Opettajan, oppilaiden ja rehtoreiden stressi ja hyvinvointi 2. Opettajan, oppilaiden ja rehtoreiden stressi ja hyvinvointi: Opettaja-oppilasvuorovaikutus, opettaja-oppilassuhde, opetus- ja ohjauskäytänteet 3. Motivaation, koulutaitojen, sosiaalisten taitojen ja työskentelytaitojen kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät

Graduryhmän esittely


1. Opettajan, oppilaiden ja rehtoreiden stressi ja hyvinvointi
Kuvaus
: TESSI-hanke (jyu.fi/tessi). Esim. miten opettajan kuormittuneisuus, stressi ja hyvinvointi ovat yhteydessä oppilaiden stressiin ja hyvinvointiin. Opettajan työhyvinvointia edistävät ja heikentävät tekijät (esim. esimiehen ja työyhteisön rooli).

2. Opettajien ja oppilaiden stressi ja hyvinvointi: Opettaja-oppilasvuorovaikutus, opettaja-oppilassuhde, opetus- ja ohjauskäytänteet
Kuvaus: TESSI- ja Alkuportaat-tutkimukset. Esim. millaiset luokkahuonevuorovaikutuksen piirteet ja opetus- ja ohjauskäytänteet ovat yhteydessä motivaation, sosiaalisten taitojen ja koulutaitojen kehitykseen.

3. Motivaation, koulutaitojen, sosiaalisten taitojen ja työskentelytaitojen kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät
Kuvaus: TESSI- ja Alkuportaat-tutkimukset. Esimerkiksi kodin ja kouluympäristön tuki oppimiselle, motivaatiolle ja sosiaalisille taidoille (vanhempien ja opettajien uskomukset, tunteet ja ohjauskäytänteet, kodin oppimisympäristö), temperamentin ja työskentelytaitojen yhteys oppimiseen.


Aloitusaika: syksy 2020, jatkuva haku

Ohjaajat: Marja-Kristiina Lerkkanen, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi ja Eija Pakarinen, eija.k.pakarinen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12