Matti Itkonen (OKL, kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04
Aatehistoria sekä kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikki

Aatehistoria sekä kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikki
Kuvaus: 
Oleminen ja aika liittyvät toisiinsa. Tai kenties olisikin perustellumpaa puhua ajasta ja olemisesta. Järjestys riippuu siitä, miten olemisen kysyminen asetetaan: Rakentuuko aika määräolemisesta? Vai muotoileeko tietty aika määräolemisen? Tässä teemaryhmässä oleminen on ensisijainen ainesosa. Siksi nimenomaisjärjestys, oleminen ja aika, on nyt tutkistelujen lähtökohtana. Eli oleminen synnyttää ajan, sivistyksen ajan. Se on osa yleisempää kulttuurin ja ihanteiden aikaa.

Muut valintakriteerit: Kyky, into ja lukeneisuus ajallisen, tilallisen, kulttuurisen, filosofisen, sivistyksellisen, taiteellis-tieteellisen sekä yhteiskuntakriittisen maailman tarkasteluun.

Aloitusajankohta: kevät 2020

Ohjaajat: Matti Itkonen,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 5