Minna Torppa (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Lukutaidon ja matematiikan taitojen kehitys ja vaikeudet/ Reading and math development and learning difficulties 2. Oppimisvaikeudet, motivaatio ja hyvinvointi / Learning difficulties, motivation, and well-being 3. Kouluhyvinvointi /School well-being 4. Kodin vaikutus oppimiseen / Home environment & learning

 

Minna Torppa esittelee videolla graduryhmän aiheitaan. Minna Torppa presents her Master's Thesis Topics. Esittelyvideo /presentation video (.mp4)  

 

Aiheet / Topics


1. Lukutaidon ja matematiikan taitojen kehitys ja vaikeudet/ Reading and math development and learning difficulties

2. Oppimisvaikeudet, motivaatio ja hyvinvointi / Learning difficulties, motivation, and well-being

3. Kouluhyvinvointi /School well-being

4. Kodin vaikutus oppimiseen / Home environment  & learningRyhmä alkaa / Group starts: syksy 2020 / autumn 2020 

Ohjaaja /Supervisor: Minna Torppa,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla /Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Erityispedagogiikka /Special education
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede /Education and adult education
  • Varhaiskasvatustiede / Early childhood education
  • Luokanopettajankoulutus / Teacher education 
  • International students
Ohjattavien töiden maksimimäärä/ Maximum number of supervised theses: 8

 

Muut valintakriteerit: mielellään kvantitatiiviset menetelmät / preferably quantitative methods