Minna Torppa (OKL) FI/EN

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 27. lokakuuta 2020, 10.39
1. Lukutaidon, kirjoitustaidon ja matematiikan oppiminen ja oppimisvaikeudet/ Reading, writing and math development and learning difficulties 2. Kotiympäristön vaikutus lasten taitojen ja motivaation kehitykseen / How home environments affect children's skills and motivation 3. Oppimismotivaatio/ Learning motivation 4. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen yhteydet oppimiseen / Children's well-being and learning

 

Diaesitys Minna Torpan graduryhmästä

Aiheet / Topics


1. Lukutaidon, kirjoitustaidon ja matematiikan oppiminen ja oppimisvaikeudet / Reading, spelling, and math development and learning difficulties

2. Kotiympäristön vaikutus lasten taitojen ja motivaation kehitykseen / The associations between home environment and development of skills and learning motivation

3. Oppimismotivaatio / Learning motivation

4. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen yhteydet oppimiseen / Learning and well-being

Ryhmä alkaa / Group starts: kevät 2021 / spring 2021

Ohjaaja /Supervisor: Minna Torppa,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla /Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Erityispedagogiikka /Special education
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede /Education and adult education
  • Varhaiskasvatustiede / Early childhood education
  • Luokanopettajankoulutus / Teacher education 
  • International students
Ohjattavien töiden maksimimäärä/ Maximum number of supervised theses: 12

 

Muut valintakriteerit:
  • mielellään kvantitatiiviset menetelmät / preferably quantitative methods.
  • voin ohjata englanninkielisiä graduja suomenkielisten ja englanninkielisten opiskelijoiden sekaryhmässä / I can supervise theses in english in a mixed group that has both finnish and international students. 

Ohjaaja tavattavissa Gradupamauksessa 30.10. klo. 9.30-11.00 (Zoom).