Mirja Tarnanen & Katja Vähäsantanen (OKL, KLA)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos keskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 15.35
1. Oppilaiden toimijuus ja sosiaaliset suhteet. Oppilaiden osallisuus ja kiinnittyminen kouluyhteisössä. 2. Maahanmuuttajaoppilaiden identiteettityö sekä osallisuus- ja kuuluvuuskokemusten reflektointi taidepohjaisessa (filmmaking) workshopissa. 3. Opettajien ammatillinen toimijuus ja sosiaaliset suhteet kouluyhteisössä sekä sitoutuminen kouluyhteisöön. 4. Monikielisyys ja monilukutaito

1. Oppilaiden toimijuus ja sosiaaliset suhteet.
Oppilaiden osallisuus ja kiinnittyminen kouluyhteisössä.

2. Maahanmuuttajaoppilaiden identiteettityö sekä osallisuus- ja kuuluvuuskokemusten reflektointi taidepohjaisessa (filmmaking) workshopissa.

3. Opettajien ammatillinen toimijuus ja sosiaaliset suhteet kouluyhteisössä sekä sitoutuminen kouluyhteisöön.

4. Monikielisyys ja monilukutaito


Ryhmä alkaa: syksy 2021 

Ohjaajat:
Mirja Tarnanen (OKL), mirja.tarnanen@jyu.fi 
Katja Vähäsantanen (KLA), katja.vahasantanen@jyu.fi 

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla: 
  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10

Muut valintakriteerit: Etusijalla ovat kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat ja luokanopettajaopiskelijat. Graduryhmä toteutetaan osana kansainvälistä TEAMS-hanketta (http://migrant-education.net/). Hankkeen keskiössä on maahanmuuttajaoppilaiden integroituminen kouluyhteisöön. Gradujen tekeminen toteutuu osana hanketta. Valmiiden (laadullisten ja määrällisten) aineistojen hyödyntäminen tai omien aineistojen hankinta hankkeen tutkimuskonteksteista.


Ohjaajat tavattavissa Gradupamauksessa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/63730510571