Mirja Tarnanen (OKL)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos keskiviikko 21. lokakuuta 2020, 14.41
1. Creative learning lab 2. Luokanopettaja suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana 3. Luokanopettajien akateemiset viestintätaidot
1. Creative learning labit ovat yliopiston opettajaopiskelijoille tarkoitettuja online-tapahtumia, joissa yhdistyy luovuus, oppiminen ja asiantuntijuuden kasvu; labien teemat räätälöidään opiskelijoiden kiinnostuksenkohteiden mukaan. Labit järjestetään osana Uutta luova asiantuntijuus –hanketta. Tutkimusaiheesi voi liittyä esimerkiksi toimijuuteen, luovuuteen, informaaliin oppimiseen ja vertaisoppimiseen.

2. Luokanopettaja suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana –tutkimushankkeessa on kerätty luokanopettajaopiskelijoilta sekä määrällistä että laadullista testi- ja itsearviointiaineistoa heidän taidoistaan ja pedagogisesta ajattelustaan. Voit käyttää valmista aineistoa ja/tai halutessasi täydentää aineistoa esim. haastatteluilla. Tutkimusaiheesi voi liittyä esimerkiksi luokanopettajaopiskelijoiden taitoihinsa yleisesti tai erityisesti esimerkiksi monilukutaitoon, kirjoittamisen tai kielitietoon.

3. Luokanopettajien akateemiset viestintätaidot– aihepiirissä keskiössä ovat luokanopettajaopiskelijoiden tieteellisen kirjoittamisen taidot. Aiheesta on kerätty pitkittäisaineistoa laadullisella kyselyllä, jota voit hyödyntää gradussasi. Tutkimusaiheesi voi liittyä esimerkiksi opiskelijoiden kokemuksiin taitojensa kehittymisestä, heidän taito-käsityksiinsä tai kirjoittamisen käytänteisiinsä akateemisessa yhteisössä ja sosiaalistumisestaan niihin.

 

Ryhmä alkaa: kevät 2021 

Ohjaaja: Mirja Tarnanen, Mirja.tarnanen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla: Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6


Ohjaaja tavattavissa Gradupamauksessa 30.10. klo. 9.30-11.00 (Zoom).