Tamás Péter Szabó (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat 2. Learning environments: innovative methods and design processes 3. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella 4. Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

 

Tamás Szabón  graduryhmän esittelydiat
Tamás Szabón esittelee videolla aiheitaan: esittelyvideo 

Tamás Szabó's Master's Thesis Group presentation slides
Tamás Szabón presents his Master's Thesis Topics: video


1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat

2. Learning environments: innovative methods and design processes

3. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella

4. Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts


Aloitusajankohta / group starts: autumn 2020 / flexible start

Ohjaaja / supervisor: Tamás Péter Szabó,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla / Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Luokanopettajakoulutus / Teacher education
  • Kansainväliset opiskelijat / International students

Ohjattavien töiden maksimimäärä / maximum number of supervised theses: 3