Tamás Péter Szabó (OKL, syksy / autumn 2019 ja kevät / spring 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04
1. Oppimisympäristöt / Learning environments 2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka / Language aware and multilingual pedagogy

1. Oppimisympäristöt / Learning environments
Kuvaus
: Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat / Description: Learning environments: innovative methods and design processes

2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka / Language aware and multilingual pedagogy
Kuvaus: Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella / Description: Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

Aloitusajankohta / group starts: autumn 2019 / spring 2020

Ohjaaja / supervisor: Tamás Péter Szabó,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla / Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Luokanopettajakoulutus / Teacher education
  • Kansainväliset opiskelijat / International students

Ohjattavien töiden maksimimäärä / maximum number of supervised theses: 7