Tiina Nikkola ja Matti Rautiainen (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.04
1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus 2. Koulutuksen työkulttuurit

1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus
Kuvaus: 
Opettajatietoisuus ja -koulutus ymmärretään ryhmässä laajasti. Tärkeintä on, että tutkijalla on kiinnostus ymmärtää koulutukseen ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden monitutkaisuus ja pyrkimys ymmärtää niiden luonnetta.

2. Koulutuksen työkulttuurit
Kuvaus
: Koulutuksen työkulttuureja tarkastellaan laajasti keskittyen erityisesti ryhmien ja yhteisöjen syvätasoon, vaikeammin havaittavaan piiloiseen puoleen.

Aloitusajankohta: jatkuva haku

Ohjaajat: Tiina Nikkola, tiina.nikkola@jyu.fi; Matti Rautiainen, matti.a.rautiainen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12