Tiina Nikkola ja Matti Rautiainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus 2. Koulutuksen työkulttuurit

 

Rautiainen ja Nikkola kertovat graduryhmästä.  Graduryhmän esittely.pdf

 

1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus
Kuvaus:
Opettajatietoisuus ja –koulutus ymmärretään ryhmässä laajasti. Tärkeintä on, että tutkijalla on kiinnostus ymmärtää koulutukseen ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden monitutkaisuus ja pyrkimys ymmärtää niiden luonnetta.  

2. Koulutuksen työkulttuurit
Kuvaus
: Koulutuksen työkulttuureja tarkastellaan laajasti keskittyen erityisesti ryhmien ja yhteisöjen syvätasoon, vaikeammin havaittavaan piiloiseen puoleen.


Aloitusajankohta: jatkuva haku

Ohjaajat: Tiina Nikkola, tiina.nikkola@jyu.fi; Matti Rautiainen, matti.a.rautiainen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12