Opettajankoulutuslaitoksen graduryhmien ohjaajat

tekijä: Anna Mari Kokkonen Viimeisin muutos keskiviikko 24. huhtikuuta 2019, 08.52

Riikka Alanen (OKL, syksy / autumn 2019 ja kevät / spring 2020)

1. (Language) teacher education, professional development 2. Teacher / Student teacher beliefs and agency in (language) teacher education 3. Multilingual education

Riikka Alanen (OKL, syksy / autumn 2019 ja kevät / spring 2020) - Lue lisää...

Mari Hankala ja Kaili Kepler-Uotinen (OKL, syksy 2019)

1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja kouluhyvinvointi 2. Terveydenlukutaito 3. Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, monilukutaito ja mediakasvatus

Mari Hankala ja Kaili Kepler-Uotinen (OKL, syksy 2019) - Lue lisää...

Markus Hähkiöniemi, Pasi Nieminen, Antti Lehtinen ja Sami Lehesvuori (OKL, syksy 2019)

1. Oppilaiden ongelmanratkaisu tasapainosimulaation avulla sekä opettaja(opiskelijoiden) ohjaus eri ikäryhmissä (2.-6. luokat) 2. Informaali formatiivinen arviointi matematiikan ja luonnontieteen oppitunneilla 3. Argumentaatio matematiikan ja luonnontieteiden oppitunneilla 4. OPA-hankkeessa on mahdollista perehtyä esimerkiksi luokkahuonevuorovaikutuksen rakenteisiin ja siihen miten voidaan edetä vuorovaikutteisesti oppilaiden ennakkokäsityksistä ja arkipäivän näkemyksistä kohti oppiaineen tavoitteita ja luonnontieteellisempää / matemaattisempaa käsittelyä 5. Eri-ikäisten alakoulun oppilaiden luonnontieteellinen päättelykyky 6. Oma aihe, joka liittyy luokkahuonevuorovaikutukseen matematiikan ja luonnontieteen opetuksen kontekstissa

Markus Hähkiöniemi, Pasi Nieminen, Antti Lehtinen ja Sami Lehesvuori (OKL, syksy 2019) - Lue lisää...

Marja-Kristiina Lerkkanen, Eija Pakarinen ja Anna-Maija Poikkeus (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)

1. Vuorovaikutuksen laatu ja opetus- ja ohjauskäytänteet luokassa, opettaja-oppilassuhde 2. Opettajan ja oppilaiden stressi ja hyvinvointi 3. Motivaation, sosiaalisten taitojen, koulutaitojen, itsesäätelytaitojen ja tarkkaavaisuuden kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät

Marja-Kristiina Lerkkanen, Eija Pakarinen ja Anna-Maija Poikkeus (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020) - Lue lisää...

Josephine Moate (OKL, spring 2020)

1. Exploring and expanding the participative space of education 2. Foreign language education: CLIL, young language learners, innovative language-related pedagogies, teacher development 3. Teacher agency 4. Dialogic approaches to education

Josephine Moate (OKL, spring 2020) - Lue lisää...

Aimo Naukkarinen ja Ulla Maija Valleala (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020)

1. Yliopisto-opetuksen ja opettajankoulutuksen arviointi 2. Inkluusion sovellukset 3. Vuorovaikutus kouluyhteisössä 4. Opetuskokeilut

Aimo Naukkarinen ja Ulla Maija Valleala (OKL, syksy 2019 ja kevät 2020) - Lue lisää...

Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019)

1. Teacher education development 2. International cooperation in (higher) education 3. Intercultural teacher education

Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019) - Lue lisää...

Tamás Péter Szabó (OKL, syksy / autumn 2019 ja kevät / spring 2020)

1. Oppimisympäristöt / Learning environments 2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka / Language aware and multilingual pedagogy

Tamás Péter Szabó (OKL, syksy / autumn 2019 ja kevät / spring 2020) - Lue lisää...

Minna Torppa (OKL, autumn 2019 ja spring 2020)

1. Reading, spelling, and math development and learning difficulties: a developmental approach; 2. Well-being and learning motivation; 3. The role of family in child well-being, learning motivation, and skill development; 4. Adult-age outcomes of learning difficulties; 5. ReadDrama - Lukuteatterin vaikuttavuus lukivaikeuskuntoutuksessa

Minna Torppa (OKL, autumn 2019 ja spring 2020) - Lue lisää...