Marttunen, Miika (KLA, kevät-19): 1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 2. Digitaaliset tekstitaidot 3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos maanantai 08. lokakuuta 2018, 09.48

1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa

Kuvaus: Tutkimusaiheet voivat liittyä erilaisilla tavoilla tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opiskelussa eri koulutusasteilla tai vaikkapa työelämässä.

2. Digitaaliset tekstitaidot

Kuvaus: Tutkimusten kysymyksenasettelut voivat liittyä tiedon hakuun, tiedon kriittiseen arvioimiseen ja eri lähteistä kootun tiedon yhdistelemiseen digitaalisissa ympäristöissä (mm. internet). Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia esim. kirjoitelma- tai lomakeaineistoja.

3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

KuvausTutkimuksen kysymyksenasettelut voivat liittyä esimerkiksi argumentoinnin ja kriittisen ajattelun ilmenemiseen, taitoihin, opettamiseen tai oppimiseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. vuorovaikutus-, lomake- tai kirjoitelma-aineistoja.


Ohjaaja: Miika Marttunen, miika.marttunen@jyu.fi

Aloitusajankohta: kevät 2019

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6 - 8
Joista jäljellä syksyn 2018 täydennyshaussa: max. 2