Tulevaisuuden koulu, digitalisaatio ja oppimisympäristöt

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos torstai 19. huhtikuuta 2018, 09.35

Kuvaus:

  • yhteisöjen toimintakulttuurit, monikulttuuriset ja monimediaiset oppimisympäristöt sekä koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä
  • virtuaalimaailmojen mahdollisuudet opetuksessa
  • pelillistäminen ja pelillinen oppiminen
  • ohjelmointi ja robotiikka oppimisessa
  • simulaatioiden hyödyntäminen oppimisessa
  • oppimisen arviointi teknologiatuetusti
  • yhteisöllinen oppiminen ja teknologia

Aloitusajankohta: kevät 2019 / jatkuva haku 

Ohjaajat: Mikko Vesisenaho mikko.vesisenaho@jyu.fi 

               yhteistyössä Päivi Häkkinen, paivi.hakkinen@jyu.fi ja Johanna Pöysä-Tarhonen, johanna.poysa-tarhonen@jyu.fi (KTL)

Suunnattu erityisesti luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille, mutta muutkin tutkinto-ohjelmat käyvät. 

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10

Navigointi