Perheen perustamisen globaalit haasteet ja innovatiiviset ratkaisumallit

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos torstai 26. huhtikuuta 2018, 15.35

KuvausHankeessa keskeinen kysymys on, mitkä tekijät tukevat ja toisaalta haittaavat perheen perustamista, vanhemmuutta ja työn ja perheen yhteensovittamista naisilla ja miehillä teollistuneissa maissa ja millaisilla perhe-, työ- ja hyvinvointipolitiikan keinoilla ja palveluilla perheet saadaan kukoistamaan. Graduaiheet kiinnittyvät seuraaviin teemoihin: perheen perustamisen haasteet nyky-yhteiskunnassa (aihetta voi tarkastella eri kohderyhmissä ja erilaisilla aineistoilla), perheen perustaminen ja lisääntymisoikeudenmukaisuus (LGBT, adoptio, maahanmuuttajat, itselliset äidit, perheen perustaminen ja vammaisuus), puolisoiden välinen vanhemmuuden jakaminen ja sukupuolten tasa-arvo, vanhemmuustoimijuuden rakentuminen ja tukeminen pikkulapsiperheissä (interventiotutkimus VauvaPolku-oppimispelistä), tahallinen lapsettomuus miehillä ja naisilla, nuorten aikuisten odotukset ja käsitykset perheen perustamiseen liittyen, eron jälkeinen vanhemmuus ja yhteisvanhemmuus.

Ohjaaja: Eija Sevón (syksy 2018), eija.sevon@jyu.fi

              Anna Rönkä (kevät 2019), anna.k.ronka@jyu.fi 

              Marja Leena Böök, marja.leena.book@jyu.fi 

Aloitusajankohta: syksy 2018 ja kevät 2019

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12