Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

FYSA-kurssit

by bla — last modified Jan 10, 2013 09:39 AM
Fysiikan aineopintotasoiset kurssit
FYSA114 Vektorianalyysi — last modified Jan 29, 2013 03:14 PM
FYSA114 Vector Analysis
FYSA115 Lineaarialgebra — last modified Feb 22, 2013 12:24 PM
FYSA115 Linear algebra
FYSA116 Integraalimuunnokset — last modified Jan 29, 2013 03:15 PM
FYSA116 Integral Transforms
FYSA200 Fysiikan matemaattiset menetelmät II — last modified Jan 29, 2013 03:16 PM
FYSA200 Mathematical Methods in Physics II
FYSA210 Mekaniikka — last modified Jan 29, 2013 03:17 PM
FYSA210 Mechanics
FYSA220 Sähköoppi — last modified Jan 29, 2013 03:17 PM
FYSA220 Electricity and Magnetism
FYSA230 Kvanttimekaniikka I, osat A ja B (kurssit FYSA230-FYSA235) — last modified Jan 29, 2013 03:18 PM
FYSA230 Quantum Mechanics I, parts A and B (courses FYSA230-FYSA235)
FYSA240 Statistinen fysiikka, osat A ja B (kurssit FYSA241 ja FYSA242) — last modified Jan 29, 2013 03:20 PM
FYSA240 Statistical Physics, parts A and B (courses FYSA241 and FYSA242)
FYSA265 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan — last modified Jan 29, 2013 03:21 PM
FYSA265 Introduction to Soft Matter Physics
FYSA270 Biologinen fysiikka — last modified Jan 29, 2013 03:21 PM
FYSA270 Biological Physics
FYSA275 Tähtitieteen perusteet — last modified Jan 29, 2013 03:22 PM
FYSA275 Introduction to Astronomy