FYSP-kurssit

by bla last modified Jan 11, 2013 02:59 PM
Fysiikan peruskurssit
FYSP101 Mekaniikan perusosa — last modified Jan 29, 2013 02:57 PM
FYSP101 Introduction to mechanics
FYSP102 Mekaniikan jatko-osa — last modified Jan 29, 2013 02:56 PM
FYSP102 Mechanics, continuation
FYSP103 Termodynamiikka ja optiikka — last modified Jan 29, 2013 03:04 PM
FYSP103 Thermodynamics and optics
FYSP104 Sähköopin perusteet — last modified Jan 29, 2013 03:06 PM
FYSP104 Electricity
FYSP105 Sähkömagnetismi — last modified Jan 29, 2013 03:08 PM
FYSP105 Electromagnetism
FYSP106 Moderni fysiikka — last modified Jan 29, 2013 03:08 PM
FYSP106 Modern Physics
FYSP107 Mekaniikasta sähköoppiin — last modified Jan 29, 2013 03:09 PM
FYSP107 From Mechanics to Electromagnetism
FYSP111 Derivointi ja integrointi — last modified Jan 29, 2013 03:10 PM
FYSP111 Derivatives and Integrals
FYSP112 Vektorit ja kompleksiluvut — last modified Jan 29, 2013 03:11 PM
FYSP112 Vectors and Complex Numbers
FYSP113 Differentiaaliyhtälöt — last modified Jan 29, 2013 03:11 PM
FYSP113 Differential Equations
FYSP110 Fysiikan kokeelliset menetelmät — last modified Jan 29, 2013 03:07 PM
FYSP110 Experimental Methods in Physics
FYSP120 Fysiikan numeeriset menetelmät — last modified Jan 29, 2013 03:12 PM
FYSP120 Numerical Methods in Physics