Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

FYSS-kurssit

by bla — last modified Dec 22, 2011 11:20 AM
Soveltavan fysiikan kurssit
FYSS300 Mittaustekniikka — last modified Jan 29, 2013 03:37 PM
FYSS300 Measuring Techniques
FYSS311 Säätötekniikan perusteet — last modified Jan 22, 2014 10:04 AM
FYSS311 Fundamentals of Control Engineering
FYSS320 Tyhjiötekniikka — last modified Sep 05, 2013 10:18 AM
FYSS320 Vacuum Techniques
FYSS330 Mikroskopia ja litografia — last modified Jan 30, 2013 12:17 PM
FYSS330 Microscopy and Lithography
FYSS335 Mikro- ja nanovalmistusmenetelmät — last modified Jan 30, 2013 09:59 AM
FYSS335 Micro- and nanofabrication
FYSS350 Virtausmekaniikka, osat A ja B (kurssit FYSS351 ja FYSS352) — last modified Jan 30, 2013 08:46 AM
FYSS350 Fluid Mechanics, parts A and B (courses FYSS351 and FYSS352)
FYSS360 Plasmafysiikka — last modified Jan 30, 2013 12:16 PM
FYSS360 Plasma Physics
FYSS370 Lääketieteellinen fysiikka — last modified Jan 30, 2013 12:42 PM
FYSS370 Medical Physics
FYSS375 Optiikka I — last modified Jan 30, 2013 01:44 PM
FYSS375 Optics I
FYSS385 Tietokoneavusteiset mittaukset ja tiedonkeruu I — last modified Jan 30, 2013 01:47 PM
FYSS385 Computer Aided Measurements and Data Acquisition I
FYSS390 Teknillinen termodynamiikka, osat A ja B (kurssit FYSS391 ja FYSS392) — last modified Jan 30, 2013 08:41 AM
FYSS391 Technical Thermodynamics, parts A and B (courses FYSS391 and FYSS392)
FYSS455 Virtausmekaniikka III — last modified Jan 30, 2013 01:48 PM
FYSS455 Fluid Mechanics III
FYSS450 Virtausmekaniikka II, osat A ja B (kurssit FYSS451 ja FYS452) — last modified Mar 04, 2013 11:50 AM
FYSS450 Fluid Mechanics II, parts A and B (FYSS451 and FYSS452)
FYSS460 Lämmönsiirtoprosessit — last modified Mar 04, 2013 11:52 AM
FYSS460 Heat Transfer Processes