Tutkielman viimeistely ja lopputoimet

tekijä: Jussi Olavi Maunuksela Viimeisin muutos torstai 01. kesäkuuta 2017, 09.03
Ohjeita tutkielman jättämiseen lopullisessa muodossa tarkastettavaksi ja tarkastamiseen plagioinnin varalta.

Tutkielman jättäminen tarkastettavaksi

Kandidaatintutkielma -kurssin etusivu Koppa-järjestelmässäKäsikirjoitus on luetettava ohjaajalla vähintään kerran ennen tutkielman jättämistä tarkastettavaksi. Kandidaatintyö on ohjattu opinnäytetyö ja ohjaajan odotetaan neuvovan ja antavan työstä palautetta. Opiskelijan odotetaan huomioivan saamansa neuvot, mutta vastuu tutkielman lopullisesta sisällöstä ja muodosta on opiskelijalla.

Opiskelija jättää tutkielmansa lopullisessa muodossa arvosteltavaksi sähköisenä PDF-muodossa Koppa-järjestelmässä. 

  1. Sovi ohjaajan kanssa työn jättämisestä tarkastukseen ennen Koppaan tallentamista.
  2. Tarkista, että tutkielmasi on kirjoitettu kirjoitusohjeiden mukaisesti (ks. kurssin FYSA291 luennot). Tarkista myös, että tutkielmasi nimi on täsmälleen sama kansilehdelle ja tiivistelmässä ja, että tutkielman sivumäärä ja julkaisuvuosi ovat oikein tiivistelmä ja abstract -sivuilla.
  3. Tarkista, että kansilehden päivämäärä sama kuin tutkielman tarkastukseen jättämisen päivämäärä.
  4. Tallenna tutkielman PDF-muodossa ja anna tiedostolle nimi, josta käy ilmi tutkielman valmistumisvuosi, tekijä ja opinnäytteen tyyppi esim. "2017-Sukunimi_Etunimi-LuK.pdf". 
  5. Jätä tutkielma tarkastettavaksi Koppa-järjestelmässä kurssin etusivulla Palauta tehtävä -linkin kautta.

Lisätietoja: Näin palautat tehtävän Kopassa

Tutkielman tarkastaminen plagioinnin varalta

Urkund-teksti

Rehtorin 13.6.2015 tekemän päätöksen mukaan "[p]lagiaatintunnistusohjelmaa (Urkund) on käytettävä kaikkien opinnäytteiden (kandidaatin- syventävien opintojen ja lisensiaatintutkielmat sekä väitöskirjat) tarkistukseen." Kopassa opiskelija hyväksyy tutkielmaa palautettaessa plagiaatintunnistusohjelman käytön. Tämän jälkeen tehtävä viedään Kopan lisäksi myös Urkundiin, josta tulee n. vuorokauden kuluessa opettajan nähtäväksi plagiaatintunnistusraportti tehtävään liittyen.

Mikäli opiskelija ei lainkaan anna suostumusta plagiaatintunnistusohjelman käyttöön, hänen on otettava yhteys sen käyttöön ohjeistaneeseen opettajaan sopiakseen jatkotoimista. Kandidaatintutkielma (FYSA291) -kurssilla ohjeistanut opettaja on yliopistonlehtori Jussi Maunuksela.

Lisätietoja: Opiskelijan Urkund-sopimusteksti

Tutkielman arkistointi

Saatuaan ohjaajalta tutkielman arvostelun laitoksen amanuenssi tallentaan koppaan jätetyn tutkielman PDF-muodossa laitoksen sähköiseen arkistoon.

Opintopisteiden rekisteröinti

Arvostellun kandidaatintutkielman opintopisteet kirjataan rekisteriin, kun tutkielma on lopullisessa muodossaan toimitettu laitoksen amanuenssille arkistoivaksi PDF-muodossa.

Valmistuneista opinnäytteistä pidetään listaa laitoksen verkkosivulla, ks. Tutkielmat ja väitöskirjat.