Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Palautteesta oppiminen

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Dec 11, 2023 09:32 PM

Palaute

Opintoihin kuuluu palautteen saamista. Jo arvosana itsessään on palaute, mutta opintoihin liittyvää monisanaisempaa palautetta voit saada myös kurssien opettajilta, toisilta opiskelijoilta tai muilta opintoihin liittyen kohtaamiltasi ihmisiltä. Palaute on palautteen antajan tulkinta työskentelystäsi. Palautteen saaminen voi joskus tuntua hankalalta. Palautteen vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen voi kuitenkin oppia. Olennaista on miettiä, miten voin hyödyntää palautetta jatkossa. 

Palautteen vastaanottaminen

"Muista, että palautteen on tarkoitus toimia tieviittana, siitä saa tietää suunnan ja sijainnin."
- Opiskelija

Palautteen vastaanottaminen on vuorovaikutusta ja sen voi nähdä mahdollisuutena. Kysy ja kyseenalaista palaute. Palautteen antajaa ei pidä nähdä auktoriteettina vaan mentorina, joka on paikalla sinua varten. Erityisesti suullisen palautteen vastaanottaminen voi parhaimmillaan olla dialogia. Jotta palautteesta olisi enemmän hyötyä, kirjaa ylös mitä sinulle on sanottu. Kirjallinen palaute jää herkemmin yksisuuntaiseksi, mutta myös siihen kannattaa perehtyä huolella ja pyytää selvennystä tarvittaessa. Jos et saanut palautetta, voit aina pyytää sitä. Muista, että opiskelijalla on oikeus saada palautetta.

Valmis työ, sitten mitä?

Pohdi työtäsi ja siitä saatua palautetta

Kun valmis työ on palautettu ja arvionti käyty lävitse, pohdi miksi sait palautetta siitä mistä sait. Kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, mistä ei saanut palautetta.

Muista, ketä varten opiskelet

Oppiminen on prosessi. Yksi opittu asia aukaisee uuden kysymyksen. Lukemalla kirjan saat pohdittavaa ja kirjoittamalla pohtiminen konkretisoituu. Vähitellen kirjoitettu ja luettu keräytyvät kumulatiivisesti muistiisi ja osaat yhdistellä asioita eri näkökulmista ja näkökulmiin.

Opit, jos luit tai kirjoitit

Toiminta ei ole tiedostettua, joten vaikka tuntuisi, ettet ole oppinut, todennäköisesti olet. Enemminki pohdi, miten olet oppinut. Toisinaan kirjoittaminen tai lukeminen saattaa tuntua puurtamiselta. Valmis työ antaa oppimisen lisäksi onnistumisen tunteen.

Sykli jatkuu

Jokainen luettu kirja auttaa parantamaan lukutekniikan hiomista, sama pätee kirjoittamiseen. Valmis työ on tavallaan aina seuraavan työn päivittämistä paremmaksi. Tehty työ on myös mainio motivaation lähde. Seuraava kirja on täysin luettavissa, luithan edellisenkin.