Palautepuheen retoriikka

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos keskiviikko 03. helmikuuta 2016, 13.17
Ulla Peltonen: Palautetta palautteesta, arvostelupalveluiden palautepuheen tarkastelua (2015)

 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48121

Ulla Peltonen tutkii miten palautteen retoriikka vaikuttaa kommentteihin: samaa seikkaa voidaan kommentoida hyvin erilaisin ilmaisuin. Tutkimuksen tuloksena on, että luovan kirjoittamisen pedagogiikassa kiinnitetään liian vähän huomiota niihin puhetapoihin, tyypillisiin ilmaisuihin ja asenteisiin harrastajaa kohtaan. Peltonen tarkastelee myös sitä, millainen palautediskurssi on nyt hegemonisessa asemassa.

Palautteen antajien kannattaa harjoitella kirjallisen palautteen kieltä, ja tiedostaa tiettyjen ilmaisujen vaarat.

Vähättelydiskurssi piiloutuu usein ulkonaiseen kannustukseen ja tekstin keskeneräisyyden korostamiseen. ”Olet ehkä kirjoittanut nämä vasta kertaalleen läpi…! Lakonisuusdiskurssi lienee lähellä sitä, mitä tarkoitetaan rehellisellä palautteella. Siinä pyritään nasevuuteen ja tarkkuuteen, sekä keskeisten asioitten toistoon. Lillukanvarsidiskurssiksi Peltonen kuvaa palautetta joka keskittyy sanavalintoihin, yksittäisiin ilmaisuihin, asioihin. Jäsentynyt yleiskuva jää tekemättä jos palautetta kirjoitetaan samalla kun tekstiä luetaan. Johtoajatusdiskurssi viitta kunkin novellin keskeiseen teemaan ja kommentoi niitä.

Palautepuheen retoriikka paljastaa myös kommentoijan asenteita tekstiä ja kirjoittajaa kohtaan. Tällaisia ovat asiantuntilajausunnon tyylin lisäksi kommentin etäännyttäminen objektiiviseksi. Palautten antaja vahvistaa näkemystään yleisen tosiasiat puhuvat puolestaan -tyylin lisäksi kategorisoimalla ja kärjistämällä.

Kirjallisen palautteen antajien retoristen keinojen luokittelu (Peltonen 2015, s.122)

Argumentin esittäjän vakuuttaminen

Etäännyttäminen omista intresseistä

Puhujakategorioilla oikeuttaminen

Liittoutumisasteen säätely

Konsensuksella / asiantunt. lausunnolla vahvistaminen

 

Argumentin vahvistaminen

”Tosiasiat puhuvat puolestaan”

Kategorioiden käyttö vakuuttamisen keinona

Numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen

Metaforien käyttö

Ääri-ilmaisujen käyttäminen

Kolmen lista

Kontrastiparin käyttö

Esimerkkien ja erilaisten rinnastusten käyttö

Oletettuun vasta-argumenttiin varautuminen

s.