Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Maarit Saarelainen-Sahlman: Henkilökohtaisten muistojen merkitys ja käyttö luovassa kirjoittamisessa

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos keskiviikko 22. elokuuta 2012, 12.39

Saarelainen-Sahlman, Maarit.
Henkilökohtaisten muistojen merkitys ja käyttö luovassa kirjoittamisessa : kun orava kaivoon hyppäsi 2011.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061511020


Pro gradu -työ tutkii henkilökohtaisten muistojen merkitystä ja käyttöä luovassa kirjoittamisessa. Se tarkastelee eri näkökulmista luovan työn ja ennen muuta kirjoittamisen virikkeitä. Työssä käsitellään myös eri aistien vaikutusta kirjoittamisprosessiin ja pohditaan voiko aisteja stimuloimalla vaikuttaa kirjoittamiseen.

Yksi keskeisistä tutkimuskysymyksistäni oli, voiko aisteja virittelemällä herättää muistoja ja nostaa niitä luovan kirjoittamisen virikkeeksi kirjoitusprosessiin. Tämä työ vahvisti oletukseni, että voi. Mitä enemmän muistelin ja kirjoitin, sen enemmän muistin. Muistot jättävät meihin muistijälkiä, ennen muuta kehoomme, joka ei unohda mitään. Tutkimuksessani olen käyttänyt kulttuurin- ja omaelämäkertatutkimuksen teoriataustaa ja tutkinut kirjailijoiden, ennen muuta Antti Hyryn, omaelämäkerrallisten muistojen syntyä. Omaelämäkerta ei ole koskaan yksi yhteen kirjoitettu kertomus, vaan se on aina kudelma, joka sisältää tapahtumien ja muistojen lisäksi myös kulttuurisen ja kollektiivisen muistin. Työprosessin pohjalta laadin kaavion Muistojen merkityksestä ja käytöstä luovassa kirjoittamisessa. Päädyin siihen, että kirjoittajan subjektiivinen muistojen käyttö voi parhaimmillaan toimia katalysaattorina myös lukijan omiin muistoihin ja houkutella häntä omaelämäkerralliseen pohdintaan.

Navigointi