Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Hanna Parviainen: kirjoittaminen ja vuorovaikutus adoptio-blogeissa

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Aug 24, 2012 03:26 PM


"Nämä tunteet on hyvä muistaa" : kirjoittaminen ja vuorovaikutus adoptiolapsen odotusta käsittelevissä blogeissa / Hanna Parviainen. 2009.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201004151532

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miksi adoptio-odottajat tuntevat tarvetta jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan kirjoittamalla blogeihin. Tutkin, miksi he haluavat jakaa Internetin tuhansille, kenties jopa miljoonille, kasvottomille lukijoille kipeät ja hyvin henkilökohtaiset kokemuksensa lapsettomuudesta sekä adoptiosta.

Käsittelen tutkielmani alussa yleisesti lapsettomuutta ja adoptiota, minkä jälkeen esittelen blogeja ensin yleisesti ja sitten tarkemmin tunteiden ja ajatusten kohtauspaikkana. Kuvaan blogien vuorovaikutuksellisuutta sekä vertaistuen merkitystä. Lopuksi käsittelen blogikirjoittamisen terapeuttista ulottuvuutta.

Joka kuudetta suomalaista pariskuntaa koskettaa lapsettomuus jossain elämänvaiheessa. Osa lapsettomuusdiagnoosin saaneista pariskunnista päätyy adoptioon, mutta käy usein adoptioprosessin alkaessa yhä läpi surutyötä biologisen lapsen mahdollisuuden menettämisestä. Adoptioprosessi on henkisesti hyvin raskas. Kun pariskunta saa adoptioluvan ja paperit lähtevät eteenpäin kotimaiseen tai kansainväliseen adoptiolautakuntaan, on edessä henkisesti raskain osuus: odotus. Useiksi vuosiksi venyvä odotus ja lapsenkokoinen tyhjyys saavat monen kirjoittamaan tunteistaan Internetiin.

Tutkimusaineistonani on neljän suomalaisen adoptio-odottajaäidin julkiset, suomenkieliset blogit, joiden kirjoituksia tutkin narrativismin, terapiakirjoittamisen sekä päiväkirjakirjoittamisen valossa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terapiakirjoittamisen saralla sekä muiden elämänkriisien käsittelyssä. Tieto Internetistä löytävän vertaistuen merkityksellisyydestä on paikallaan lapsettomuutta ja adoptiota läpikäyville.

Navigation