Johannes Keltto: Kuinka Harri István Mäki kirjoittaa lapsille

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos torstai 23. elokuuta 2012, 16.28

Kirjoitus luo lenkkejä traditioon : kuinka Harri István Mäki kirjoittaa lapsille / Johannes Keltto.2010
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101041005

Tutkin tradition merkitystä lastenkirjailijalle kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Tutkimus pohjautuu lastenkirjailija Harri István Mäen haastatteluun. Muu aineistoni koostuu tavoitteittani tukevasta tieteellisestä ja populaarista tekstiaineistosta.

Lähtökohtani tutkimukseen on hyvin subjektiivinen. Tavoitteenani on ollut perehtyä lastenkirjallisuuden erikoislaatuun tulevana lastenkirjailijana. Lastenkirjallisuuden asema kaunokirjallisuuden ja yhteiskunnan osana on hyvin omalaatuinen ja täynnä jännitteitä, jotka vaikuttavat lastenkirjailijan työhön sen jokaisella osa-alueella. Tätä aihetta on kirjallisuuden- ja kirjoittamisentutkimuksessa pengottu harmillisen vähän.

Tutkimukseni jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä selvennän tarkemmin motiivejani tähän työhön, hahmottelen traditiokäsitystä filosofian kautta ja esittelen tarkemmin tutkimuskohteeni kirjailija Mäen. Toisessa osiossa perehdyn Mäen haastattelun kautta lastenkirjallisuuden syntyyn, sen suhteeseen kasvatusajatteluun ja markkinatalouteen. Juonena tutkimukseni tässä osassa toimii tarina lastenkirjailijaksi kasvamisesta. Mäen tarinan kautta hahmottelen strategioita luovan ja vahvistavan traditiosuhteen luomiseksi. Kolmannessa osiossa näkökulma vaihtuu kirjoitusprosessiin, kirjan elämään kirjoittamisen jälkeen ja kirjan vastaanottoon. Tutkin miten tradition konventiot, odotushorisontit ja kulttuuriset normit vaikuttavat lastenkirjailijan työhön ja kirjan elinkaareen.

Tällaisen subjektiivisen tutkimuksen tulokset ovat sekä tiedollisia että kokemuksellisia. Itselleni oli tärkeä pureutua kriittisesti lastenkirjallisuuden vaiheisiin ja sen synnyn yhteiskunnallisiin taustoihin. Lastenkirjallisuudella on hyvin vahvat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikuttimensa. Koska lastenkirjallisuus on hyvin tarve- ja tarkoitusperäistä eli pragmaattista, on sen kirjoittaminen muusta kaunokirjallisuudesta poikkeavaa. Kirjoittajana itselleni merkittävää oli vuoropuhelu kokeneen kirjailijan ja historian kanssa. Oli tärkeää löytää tutkimuksen keinoin tietoa ja strategioita oman kirjoitustyön tueksi. Näin ollen tutkimusprosessi tuki oman kirjailijaidentiteetin rakennustyötä. Toivon, että tutkimukseni voisi antaa siihen virikkeitä myös muille.

Navigointi