Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Joni Nikkola: Marja Mattlarin "Kehtolaulun" lauluntekoprosessi

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos torstai 23. elokuuta 2012, 16.36

Lehtiuutisesta mielikuvaksi, sanoiksi ja säveliksi : Marja Mattlarin "Kehtolaulun" lauluntekoprosessi / Joni Nikkola.2012.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206071826

Tässä tutkimuksessa käsitellään Marja Mattlarin ”Kehtolaulun” sävellys- ja sanoitusprosessia. Huomion kohteena ovat sanoittamisen ja säveltämisen prosessien välinen vuorovaikutus sekä musiikin ja kirjoitetun kielen välinen kommunikaatio.

”Kehtolaulun” lauluntekoprosessissa sävellys ja sanoitus syntyivät yhtä aikaa ja yhdeltä istumalta. Sen vuoksi pohditaan myös syitä, jotka selittävät kahden simultaanisen prosessin onnistumisen.

Tietoa hankitaan teemahaastattelun menetelmällä. Haastateltavana on lauluntekijä Marja Mattlar. Taustateorioina käytetään säveltämisen ja kirjoittamisen prosessikuvauksia. Niiden ja haastatteluaineiston pohjalta hahmotellaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä erityisesti laulunkirjoittamisen prosessia kuvaavaa teoriaa. Haastatteluista ilmenee, että ”Kehtolaulun” säveltämisen ja sanoittamisen vuorovaikutuksessa välittävänä tekijänä oli lauluntekijän mielessä lehtiuutisen vaikutuksesta syntynyt mielikuva ja tunnelma. Selkeä ja elävä mielikuva ohjasi toisaalta sanoituksen ja sävellyksen tekemistä, toisaalta auttoi kommunikointia laulun ideasta sovittajan kanssa.

Lauluntekoprosessia ohjannut tunnelma toimi yhteisenä vertailukohtana sekä sävellykselle että sanoitukselle. Kahden simultaanisen prosessin onnistumista puolestaan edesauttoi selkeä, tekijälleen merkityksellinen aihe ja kappaleen harmoninen homofonisuus. Kappaleen ratkaisut ovat myös rakenteeltaan pääosin yksinkertaisia. Vahva tunnelma, jossa kappale tehtiin, auttoi pitämään liian itsekritiikin poissa minkä lisäksi lauluntekoprosessiin ei tullut ulkopuolisia keskeytyksiä. Säveltämisen ja sanoittamisen prosessit toimivat myös lauluntekotehtävän osavaiheina, joissa toiseen keskittymällä toinen ehtii kypsyä alitajunnassa valmiimmaksi.

Navigointi