Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Maarit Oksanen: Kirjoittajan tekemät valinnat henkilöhahmojen luomisessa

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos keskiviikko 22. elokuuta 2012, 12.33

"Henkilö on tietenkin oikeassa ja kirjailija väärässä" : kirjoittajan tekemät valinnat henkilöhahmojen luomisessa / Maarit Oksanen.2011
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011101711552

Tutkielmani tarkoitus on käsitellä valintoja, joita kirjoittaja joutuu tekemään henkilöhahmoja laatiessaan.

Aluksi käsittelen henkilöhahmoja eri genrejen näkökulmasta. Sen jälkeen käsittelen kirjallisuustieteen teorioita apuna käyttäen romaanin henkilöhahmojen rakentumista sekä sitä, missä määrin on mahdollista puhua henkilöhahmon identiteetistä. Lopuksi tarkastelen henkilöhahmojen rakentamisessa tehtäviä valintoja käyttäen apuna omaa romaanikäsikirjoitustani sekä muiden kirjoittajien kokemuksia henkilöhahmojen luomisesta.

Käsittelen henkilöhahmon luomista käyttäen apunani kognitiivista psykologiaa. Lähestyn kirjoittamista ongelmanratkaisuna, jonka kautta henkilöhahmo rakentuu. Oleellista on tarkastella henkilöhahmojen rakentumisen prosessia valmiiden henkilöhahmojen tarkastelun sijaan. Kirjoittaminen ei tapahdu tyhjiössä, ja kirjoittajan tekemiä valintoja rajoittavat monet tekijät, kuten valittu genre ja laji. Henkilöhahmon identiteetin rakentuminen on prosessi, jonka aikana kirjoittaja joutuu joutuu jatkuvasti tekemään valintoja henkilöhahmonsa suhteen. Samalla hän sulkee pois muita vaihtoehtoja. Näin henkilöhahmon luominen etenee itseään rajoittavana prosessina.

Työni perusteella voidaan sanoa, että kirjoitusprosessin edetessä esiin nousevat kirjoittajan omat mieltymykset, eli mitä hän haluaa henkilöhahmoiltaan, sekä kehittyvän tekstin vaatimukset eli tarkoituksenmukaisuus. Eri valinnoilla on erilaiset painoarvot tekstin suhteen, ja niiden muuttaminen myöhemmin saattaa olla vaikeaa tai jopa muuttaa koko tekstin. Kirjoittajan tekemät valinnat tapahtuvat eri tasoilla ja ovat yhteydessä toisiinsa, joten niiden syyt eivät aina ole yksiselitteisiä, ja niitä on mahdollista tarkastella useista näkökulmista. Henkilöhahmoja koskevissa valinnoissa yhdistyvät niin genren ja lajin rajoitukset, kirjoittajan oma näkemys kuin tekstin asettamat vaatimuksetkin.

Navigointi