Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Marie Kajava: Mielen maisemat draaman kirjoittamisessa

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos torstai 30. tammikuuta 2014, 14.44

Marie Kajava. Mielen maisemia : näytelmäkirjailijan yksilöllistä poetiikkaa hahmottamassa

Tutkin tässä pro gradu -työssä nykynäytelmän omintakeisen poetiikan muodostumista maisema-ajattelun avulla.Maisema mahdollistaa kirjoittajan luovuuden. Maisema on jaettavissa mielenmaisemaan eli kirjoittajan omaan maisemaan, itse näytelmätekstistä löytyvään maisemaan ja teatteriesitykseen tähtäävään näyttämön maisemaan. Tutkin työssäni erityisesti kirjoittajan yksityistä mielenmaisemaa ja kirjoitusyön alla olevan näytelmätekstin itsenäistä maisemaa. Mielenmaisemat ponnistavat muun muassa välitilan, khoranja thauman olomuodoista.

Jokainen kirjoittaja kantaa mukanaan mielensä maisemaa, joka heijastuu hänen teoksissaan eri tavoin. Nostan esiin ranskalaisen kirjailija Marguerite Durasin kiinteän suhteen maisemaan hänen teostensa kautta. Duras hakeutui kirjailijana fyysiseen maisemaan, joka vastasi hänen mielenmaisemaansa ja mahdollisti sen olemassaolon sekä kirjoitustyön.

Työni teoreettinen osio sitoo kirjoittamisen ja luovuuden teatteritaiteen ja näyttämölle kirjoittamisen osa-alueeseen. Esittelen ensin teatterin ja dramaturgisen ajattelun kontekstin, jonka sisällä käsittelen aihetta. Seuraavaksi määritän käyttämäni keskeiset poetiikkaan ja mielenmaisemaan liittyvät käsitteet. Sovellan niitä tässä työssä nykynäytelmän kontekstissa.

Teoreettisen osion lisäksi työn keskiössä on kirjoittamani maisemalähtöisen näytelmän syntyprosessinkuvaus. Näytelmäni Madame, ja meri(2011) muodostaa kirjoittamisen maisteriopintojeni taiteellisen lopputyön. Tutkin pro gradu -työssäni näytelmän merellisen maiseman syntyä ja kehitystä sekä sitä, miten tuo maisema näyttäytyy minulle nyt, vuonna 2013.

Tutkin työssäni sitä, miten maisemalähtöisen kirjoittamisen myötä näytelmään muodostuu sen ainutlaatuinen, poeettinen todellisuus. Tuo näytelmän kirjoitettu todellisuus on näyttämöllistettävissä teatteriesitykseksi. Niille, joille ajatus maisemasta on vieras, toivon työn ja maisemallisen ajattelun tarjoavan näkökulmia näytelmän ja näyttämötekstin kirjoittamiseen, ohjaamiseen tai lukemiseen.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201306021870

 

Navigointi