Nea Kukkonen: Kohtaamisia sanojen äärellä. Hyvinvointia senioreiden sanataideryhmästä

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos perjantai 11. syyskuuta 2020, 16.54

Nea Kukkosen tutkimuksessa (2015) tarkastellaan ikäihmisten kirjallisuusterapeuttisen sanataideryhmän merkityksiä ja terapeuttisia vaikuttimia. 63–80-vuotiaiden ryhmäläisten toiminnalle antamia merkityksiä tutkitaan kirjallisen palautteen, äänitteiden sekä muistiinpanojen avulla. Tutkimusaineistoa täydentävät lisäksi ryhmäläisten tapaamisissamme kirjoittamat harjoitukset.

Tutkimus vastaa tarpeeseen tutkia sekä kirjoittamisen terapeuttisia vaikuttimia että kirjallisuusterapeuttisen sanataideryhmän erityisyyttä. Tutkimusaineistoa on tulkittu narratiivien analyysin avulla. Nea Kukkonen tutkii, millaisia kertomuksia sanataideryhmästä tuotetaan: mitä merkityksiä ryhmäläiset antavat kirjoittamiselle ja ryhmätyöskentelylle sekä kuinka he kuvaavat omaa kokemustaan? Temaattisen luennan avulla luokitellaan ryhmäläisten kertomukset kuuteen eri kategoriaan ja lisäksi analysoidaan jokaisen kirjoittamaa kirjemuotoista palautetta.

Tukena analyysissa käytetään kirjoittamisen terapeuttisista vaikuttimista esitettyjä jaotteluja, lähteinä erityisesti Deborah Philips, Liz Linington ja Debra Penman.

 

Tutkimus on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannassa: 
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46256

Navigointi