Sari Olli: Itsesensuuri ja flow-tila vastavoimina

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos keskiviikko 22. elokuuta 2012, 12.54

Olli, Sari.

Nimeke:Itsesensuuri ja flow-tila vastavoimina 2011.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011060610957Tutkimus keskittyy tarkastelemaan kirjoittamista prosessina sekä itsesensuurin ja flow-tilan vastavoimaisuutta tämän prosessin sisällä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta pyrin löytämään vastauksen asettamaani tutkimusongelmaan ja siitä jakautuviin tutkimuskysymyksiin: Mistä kirjoittajan itsesensuurissa on kysymys ja miten kirjoittajan itsesensuurin ylittämistä voidaan edesauttaa?

Teoreettisena lähtökohtana on psykoanalyyttinen tutkimus. Käsityksen mukaan yksilössä vaikuttaa tuntemattomia voimia joiden energia on viettiperäistä ja päämäärät juontavat syvälle yksilön lapsuuteen. Minä on rakentunut jakautuen tiedostamattomaan ja tietoiseen tasoon. Itsesensuurin suuri merkitys kirjoittajan työssä tunnustetaan yleisesti, samoin sen merkitys tekstin laadulle, kirjoittamisen sujuvuudelle ja sen mielihyvää tuottavalle ominaisuudelle. Psykoanalyyttisen teorian avulla tutkimus pyrkii selvittämään mitä itsesensuurissa tapahtuu, miten se on rakentunut, mitkä lainalaisuudet sitä ohjaavat ja miten sitä voisi ymmärtää paremmin. Itsesensuurin lähtökohdat ovat minän rakenteissa ja kirjoittajan flow-tila toimii itsesensuurin kynnystä alentavasti.

Tutkimus osoittaa että itsesensuurin ilmenemiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan Mihaly Csikszentmihalyin lanseeraaman flow-tilan osatekijöiden mukaisesti. Tutkimus pyrkii esittämään että tiedostamattoman ja tietoisen välillä on olemassa portti tai väylä, jonka kautta kirjoittaja voi päästä yhteyteen syvimpien tunteidensa kanssa. Tämän väylän kautta ”kulkemalla” kirjoittaja voi lisätä tietoisuutta itsestään ja sitä kautta kyetä vaikuttamaan kirjoittamisen sujuvuuteen ja tuloksiin.

Tutkielmassani esitän että tiedostamalla itsesensuurin ja flow-tilan lähtökohtaisuus sekä kirjoittamisen prosessin lainalaisuudet kirjoittaja voi itse vaikuttaa huomattavasti itsesensuurin tasoon. Itse teksti ei ole enää keskeisin, vaan tietoisella työskentelyllä muokattu hetkellinen tuotos, joka voidaan alistaa kirjoittamisen eri vaiheille yhä uudelleen. Tutkimukseni lopussa esitän konkreettisia keinoja joiden avulla kirjoittaja voi halutessaan (tietoisesti) opetella uusia työskentelytapoja mikäli entiset työtavat eivät ole osoittautuneet hedelmällisiksi ja tätä kautta hän voi löytää aivan uusia puolia omista teksteistään ja itsestään kirjoittajana.

Navigointi