Kirjoittamisen pro graduja

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Aug 10, 2020 01:46 PM
Jyväskylän yliopiston kirjastosta pdf-muodossa kopioitavat kirjoittamisen tutkimuksen pro gradut (https://kirjasto.jyu.fi/ opinnäytteet Humanistis-yhteiskunnallinen tiedekunta
Liisamari Seppälä: Päiväkirjan kirjoittaminen oman elämän ymmärtämisen ja jäsentelyn työkaluna — last modified Mar 13, 2014 01:01 PM
kirjoittamisen pro gradu, päiväkirja, omaelämäkerta, romaani
Niina Repo: Kirjailijana ja luovan kirjoittamisen ohjaajana — last modified Aug 23, 2012 04:23 PM
Turkka Hautala: Näkökulmia koti- ja ulkomaisiin avoimiin kirjoittajasivustoihin — last modified Aug 18, 2012 07:58 PM
Maarit Oksanen: Kirjoittajan tekemät valinnat henkilöhahmojen luomisessa — last modified Aug 22, 2012 12:33 PM
Virpi Saarinen: verkkokirjoittaminen paniikkihäiriöstä kärsivien tukena — last modified Aug 18, 2012 07:51 PM
Panu Hämeenaho: Käsikirjoittajan näkökulma adaptaatioon ja visuaaliseen kerrontaan laajassa sarjakuvassa — last modified Aug 22, 2012 12:44 PM
Katja Kontturi: Fantasian kirjoittamisesta mytologioita hyödyntäen — last modified Sep 12, 2014 02:02 PM
Anne Kalliomäki: Elämyspalveluiden tarinallistaminen — last modified Jan 30, 2014 02:22 PM
Sanna-Mari Tikka: 50-vuotta adaptaatiotutkimusta — last modified Aug 18, 2012 07:42 PM
Sari Olli: Itsesensuuri ja flow-tila vastavoimina — last modified Aug 22, 2012 12:54 PM
Joni Nikkola: Marja Mattlarin "Kehtolaulun" lauluntekoprosessi — last modified Aug 23, 2012 04:36 PM
Iina Kansonen: rocklyriikan ominaispiirteet lajina ja rocksanoittajan tekijyys — last modified Aug 18, 2012 07:55 PM
Johannes Keltto: Kuinka Harri István Mäki kirjoittaa lapsille — last modified Aug 23, 2012 04:28 PM
Marita Kärkkäinen: Kirjoittamisen ilo — last modified Aug 23, 2012 04:22 PM
Kaisa Suvanto: Kohti elävää kuvaa — last modified Aug 23, 2012 04:33 PM
Laura Kyllönen: Monikieliset kirjailijat — last modified Aug 24, 2012 03:20 PM
Hanna Parviainen: kirjoittaminen ja vuorovaikutus adoptio-blogeissa — last modified Aug 24, 2012 03:26 PM
Kaisa-Liisa Ikonen: Liveroolipeli sanataideohjauksen työvälineenä — last modified Aug 24, 2012 03:16 PM
Minni Niemelä: imetyskertomukset ja äitien sanataideverkkoryhmä — last modified Aug 22, 2012 12:50 PM
Johanna Kulmala: Miten sotamuistoista syntyy fiktiota — last modified Aug 24, 2012 03:30 PM
Nasti Rings: Tutkimus kirjoittamisen tilan luomisesta — last modified Jan 24, 2018 09:18 AM
Nivala Hanna KIRJOITTAMISPELI: luovan kirjoittamisen pelillistäminen (2017) — last modified Mar 29, 2018 12:25 PM
Maarit Saarelainen-Sahlman: Henkilökohtaisten muistojen merkitys ja käyttö luovassa kirjoittamisessa — last modified Aug 22, 2012 12:39 PM
Mirka Korhola:Subtekstisyys kirjoittamisen näkökulmasta — last modified Aug 28, 2012 01:43 PM
Marie Kajava: Mielen maisemat draaman kirjoittamisessa — last modified Jan 30, 2014 02:44 PM
Pirja Peltomäki: Unipäiväkirjan narraatiot ja tarinallisuus kirjoittamisen näkökulmasta — last modified Aug 28, 2012 01:51 PM
Soili Pohjalainen:Yksityiskohtien merkitys vapaakirjoittamisessa — last modified Aug 28, 2012 01:54 PM
Marja Viik: Omaelämäkerran kirjoittamisen prosessista — last modified Jan 30, 2014 02:16 PM
Marita Timonen-Piipponen: Kirjaston satutunnit — last modified Jan 30, 2014 02:30 PM
Hanne Honkanen: lapsilähtöisen sanataiteen perusopetuksen mahdollisuuksista — last modified Aug 28, 2012 01:47 PM
Ville Ropponen: Uussuomalaiset kirjailijat — last modified Jan 30, 2014 02:39 PM
Tarja Lappalainen: Juhani Aho ja kirjalliset salongit — last modified Jan 30, 2014 02:51 PM
Laura Laakso: Äidin ääni - kuka puhuu?: kertomuksia, partuksia. — last modified Feb 13, 2014 11:58 AM
Tiina Ali-Sisto: Kirjailija yrittäjänä (2014) — last modified May 28, 2014 07:58 AM
Ammattikirjoittajan toimeentulo, yrittäjyys
Riikka Ala-Hakula: TEKSTITAIDE, aseemisesta kirjoittemisesta — last modified Jan 24, 2018 09:40 AM
Ahoste Annemari: Inspiraatio ja luovuus nuorten verkkokirjoittajaryhmässä (2017) — last modified Mar 29, 2018 12:22 PM
Niina Mero: Kuinka viihderomanssi kirjoitetaan — last modified Jan 24, 2018 09:15 AM
Jonna Myllykangas KIRJOITTAJA PIIRISSÄ — last modified Jan 24, 2018 09:21 AM
Minna Mikkonen: Muistista ja kertomisen tiloista romaanikäsikirjoituksessa — last modified Jan 24, 2018 09:23 AM
Pirinen Miia: Vastakarvaan kirjoittaminen feministisen fiktion kirjoittamisen menetelmänä (2017) — last modified Feb 16, 2020 04:31 PM
Kirsimarja Alatalo:Raamatun käyttö kirjallisuusterapeuttisessa työskentelyssä — last modified Jan 24, 2018 09:26 AM
Laakso Saara, "Ei kovin runollista" näkökulmia nykyrunon vastaanoton haasteisiin (2018) — last modified Mar 29, 2018 12:14 PM
Åhlgren Tiina: Sanataide ja erityistä kielellistä tukea tarvitsevat oppilaat (2018) — last modified Mar 29, 2018 12:20 PM
Sanna-Kaisa Ojala: Kuunnelma ja sen henkilöhahmo, 2018 — last modified Jun 10, 2018 02:36 PM
Sanna Kivikoski: Lyyrinen essee kirjoittajan tilana (2018) — last modified Jan 18, 2019 08:59 AM
Lyyrinen essee, kirjoittamisen tila, tekijän oma poetiikka
Anniina Nirhamo: Monialaiset ammattikirjoittajat — last modified Nov 23, 2018 01:47 PM
Anumirjami Tukia: Komediallinen dialogi tv-sarjassa Uusi Päivä (2018) — last modified Jan 18, 2019 08:56 AM
Jasmine Poikela: Pelikäsikirjoittaminen (2019) — last modified Jun 28, 2019 02:04 PM
Johanna Berlin: "Hulluus on oikeastaan äärimmäistä selvänäköisyyttä" : tutkimus hulluustekstien mahdollisuuksista — last modified Jul 01, 2019 12:24 PM
Tuuli Korpela: Autenttisuuden tuntu ja menneisyys (2019) — last modified Aug 14, 2019 04:28 PM
Kirsi Leskinen: Häiritsevän menneisyyden tekstit Miksi kirjoitan sodasta ? (2019) — last modified Aug 14, 2019 04:32 PM
Henna Linkopuu: Kukkapuiston kyyneleet — last modified Sep 28, 2019 12:21 PM
Karoliina Haverinen: Lapsen ja vanhemman subjunktiivinen tila alle kouluikäisten lasten sanataideryhmissä — last modified Aug 10, 2020 01:23 PM
Johannes Pulkkinen: Fantasiamaailman rakentaminen kirjoitusprosessina — last modified Aug 10, 2020 01:25 PM
Sanna-Leena Knuuttila: Selkokielisen romaanin kirjoittamisesta — last modified Aug 10, 2020 01:28 PM
Eveliina Lempiäinen: kiipeilynarratiivit verkossa ja kirjallisuudessa — last modified Aug 10, 2020 01:31 PM
Nea Kukkonen: Kohtaamisia sanojen äärellä. Hyvinvointia senioreiden sanataideryhmästä — last modified Sep 11, 2020 04:54 PM
Milla Mäenpää: Novellin henkilöhahmojen luomisprosessi — last modified Dec 10, 2020 03:22 PM
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73060
Laura Väänänen: Opettaja kirjoittajana — last modified Jan 05, 2021 11:46 AM
Navigation