Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Alitajuiset prosessit

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Sep 08, 2012 10:13 AM
Tajunnanvirta kerrontatekniikkana — last modified Aug 07, 2012 03:26 PM
Soili Pohjalainen: Yksityiskohtien merkitys vapaakirjoittamisessa. Vapaakirjoittamisen metodin tarkastelua teoriassa ja käytännössä, pro gradu 2010 Jyväskylän yliopiston e-julkaisut.
Unen ja valveen välinen tila — last modified Aug 09, 2012 02:09 PM
Ajatus, tunne ja kirjoittaminen — last modified Nov 02, 2012 09:38 AM
Hiljaisuus ja kirjoittaminen — last modified Nov 02, 2012 12:20 PM
Flow ja onnistuminen — last modified May 30, 2014 12:12 PM
M.Biasutti "Flow and optimal experience"
Intuitio — last modified Jun 27, 2014 03:20 PM
Encyklopedia of Creativity, ref. Taru Laaksonen
Vaistonvaraisuudesta intuitiivisuuteen — last modified Aug 26, 2014 10:20 AM
Henry Bergson, vaiston, älyn ja intuition erot
Mahdollisuuksien tila — last modified Feb 02, 2016 03:31 PM
Miia Pirinen Referaatti Rebecca Luce-Kaplerin teoksen Writing With, Through and Beyond the Text. An Ecology of Language (2004) luvusta 4: The Subjunctive Cottage