Tarinasta draamaan

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos maanantai 19. marraskuuta 2012, 19.35

David Booth: Story Drama
Reading, writing and roleplaying across the curriculum (1994) Jyv yliopiston kirjasto

”Story dramassa” tarina ja sen draamallinen käsittely ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.
Työstettävät tarinat voivat olla valmiita kertomuksia, tai ne voivat syntyä improvisaation tuloksena joko yhden tai useamman oppilaan yhteistyössä. Booth esittelee useita keinoja tarinan syntymiseen: Ohjaaja voi kysellä oppilailta ratkaisumalleja vaihtoehtoisiin tilanteisiin: näkisitkö mieluummin isäsi tanssimassa

koulun juhlassa vai äitisi riitelemässä ravintolassa (1994, 21).
Oppilaat kehittelevät skenaarioita tarinan kehittelyn perusteella kohti draamallista ilmaisua. On tärkeää, että tarinat koskettavat lapsen arkipäivää ja puhuttelevat mielikuvitusta. Näin ne myös rohkaisevat laajentamaan omaa mielikuvitusta ja ymmärtämään oman elämän ilmiöitä.

TARINA
Sattumus, anekdootti, vitsi, raportti, pakina
Kansantarina/ runo/ lastenkirja ym luetaan tai katsotaan filmi.

KOKEMUKSEN HAHMOTTAMINEN

kuinka lapset kokevat tarinan, lapset tarkastelevat tarinan eri elementtejä. Pysähdytään valintatilanteiden, ongelmien, ratkaisujen kohdalle. Tarinaa voi myös laajentaa tulevaisuuteen, tai menneisyyteen.

DRAAMAN KEHITTELEMINEN TARINASTA

Draamaa lähdetään kehittelemään lasten antamien painotusten mukaan, kehitellään tarinan rinnalle analogisia tai saman kaltaisia tilanteita. Kehittele ryhmän kanssa tarinan pinnan alaisia mahdollisuuksia, näkymiä joita ei ole kuvattu. Anna draaman muodostua lasten kokemuksen ja kehittelyn mukaan. Anna tarinaan liittyvien emootioiden siirtyä uuteen ympäristöön.

Keskustellaan henkilöhahmoista, heidän suhteistaan ja kunkin pyrkimyksistä. Tarpeen tullen mukaan voi liittää uusia henkilöhahmoja, jotka muuttavat tarinan kulkua. Luodaan uusia tapahtumia

Pyri saamaan uusi tarina sellaiseksi, että se tuo esiin ryhmässä tärkeäksi koettuja seikkoja. Anna lasten lukea ääneen uusi tarina.

OPETTAJAN ROOLI

Rakenna harjoitukset niin, että lapset oppivat paljon. Kerro tapahtumista, pohdi ja tee yhteenvetoja. Ohjaa ja tue lapsia sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti. Ohjaa draama muuttamalla esiin nostetut asiat toiminnaksi. Ja kiinnitä samalla huomiota lasten oppimiseen.

Toimi opettaja/taiteilijana, hahmottaen ja ohjaten lasten tunteita kuunnellen.

LASTEN ROOLI
Tarkastele lasten tunteita ja ideoita yhteityön avulla.

Eläkää tarinan vaiheet läpi, esittäkää ja demonstroikaa tärkeät asiat.

Tuokaa esiin ja jakakaa oivallukset , niin että fiktio ja henkiläkohtaiset kokemuket sekoittuvat.

Työskennelkää sekä yksin, pareina, ja kokonaisuutena.

Korosta lasten keskinäistä kommunikaatiota, suosi leikkiä roolien puitteissa.