Leikki ja performanssi chatissa

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos maanantai 19. marraskuuta 2012, 19.15

Writing, Play and Performance on Internet Relay Chat

Brenda Danet 1997

Verkkokirjoittamisessa on „sisäsyntyisesti“ tietty leikillisyys, se oli olennainen osa on-line kirjoittamista heti enismmäisissä vaiheissaan. On-line tilanteiden virtuaalisuus, epätodellisuus, liitti ne ikään kuin luonnostaan kuvitteellisiin ja sen myötä leikillisiin tilanteisiin.

Ensimmäisiin internetin tutkijoihin kuuluneen kielisosiologi Brenda Danetin mukaan leikillisyys on olennainen osa chat-keskusteluita. Hän käyttää leikkitutkimusessa yleistä termiä „leikilinen tulkintakehys“, se viittaa merkkeihin, joiden perusteella osallistujat tietävät, että kyseessä on leikki. Chat-ryhmissä leikillinen tulkintakehys voi liittyä kolmeen seikkaan:

  1. identiteetillä leikkimiseen

  2. vuorovaikutuksen puitteilla leikkimiseen ja

  3. typografisilla symboleilla leikkimiseen.

Danet ei lainkaan huomoi kieleen itseensä keskittynyttä leikillisyyttä, kuten huumoria. Typografiset symbolit ovat tässä mallissa selvästi ottaneet yleisen kielikeskeisen tulkintakehyksen paikan. Kielellisten ilmaisujen leikillisessä tulkintakehyksessä tunneikonit ja graafiset merkit ovat silmiinpistävän uusia muotoja, mutta kokonaisuuden kannalta marginaalisia. Leikilliseen kieleen liittyy online -keskustelussa laaja kielen repertuaari, monimielinen tai yllättävä sanonta sekä laaja kielen repertuaari.

On-line kirjoittamisen yleisin kehys (tai ikkuna) on tässä 1) chat-keskustelu, sen piiriin kuuluu leikillisessä toiminnassa 2) juhliminen (party-frame) ja sen alla puolestaan on 3) kuvitteellinen ikään kuin (pretend-frame) ja sen alaisena puolestaan on 3) esittämisen kehys (performance-frame). Näiden kehysten puitteissa leikillisiin chat-istuntoihin osallistuvat toimivat. Ajoittain he voivat astua ulos tietystä kehyksestä todelliseen elämään ja palata takaisin leikkiin.

Leikki aloitetaan ja leikkiin kutsutaan tietyillä ilmaisuilla. Kutsuminen mukaan juhliin on konventio, mutta usein jo tuolla kutsulla leikitään, niin että nonsense-kutsut edeltävät varsinaista "tulkaa pitämään hauskaa" kutsua. „heitetään läppää“ tai "LET'S PLAY IRC," tai yksinkertaisesti "Let's talk." näiden kutsujen viesti on, että tietyissä leikillisissä kehyksissä kaikesta voidaan puhua, mutta periaatteessa mitään sanottua ei voi ottaa vakavasti.

"Pidetään hauskaa chatissa" (Lets have a party): Tämä on ensimmäinen kolmesta kehyksestä tai ikkunasta ja sen piirissä juhliminen, kuvitteellinen ja esiintyminen tapahtuu. „Hauskan pito“ on tämän online-kirjoittamisen yleisin taso. Kuvitteelliseen tasoon kuului esimerkiksi ehdotus „hei, poltetaan maria“

Danetin mukaan leikillinen vuorovaikutus chatissa asettuu usein kilpailun (sääntöjen mukaan leikkimisen) ja vapaan improvisoivan leikin puoliväliin.