Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki

by Asko Tapani Soukka last modified Jun 10, 2018 02:33 PM
Avoin kokoelma tiivistelmiä luovan kirjoittamisen opintojen tarpeita varten
Tietopankin aineistosta — last modified Jan 22, 2018 02:38 PM
Kirjailijuus, tekijyys ja identiteetti — last modified Nov 09, 2016 08:52 PM
Authorship, kirjailijuus, monitekijyys, identiteetti
Kirjoittamisen lajit — last modified Nov 19, 2012 01:16 PM
Nykykirjallisuuden tekstilajit, kääntäminen, verkko- ja mediatekstit.
Luovuus ja kirjoittaminen — last modified Feb 22, 2018 11:05 AM
Kirjoittamisen prosessi — last modified Nov 06, 2013 03:17 PM
Kirjoittamisen prosessit proosassa, lyriikassa, draamassa. Vapaa assosiointi, rakenteen luominen, tekstien editointi ja julkaiseminen.
Kirjoittamisen pedagogia — last modified Nov 24, 2014 12:08 PM
Kirjoittamisen ohjaus, kirjoittaminen koulussa, työpajat, kirjoittaminen yhteistyössä, ateljeekritiikki ja editointi.
Kirjoittamisterapia — last modified Jan 22, 2018 02:41 PM
Verkkokirjoittaminen — last modified May 30, 2017 11:42 AM
Retoriikka, poetiikka ja kieli — last modified Jan 22, 2018 02:42 PM
Kääntäminen, monikielisyys ja adaptaatio — last modified Aug 09, 2012 01:45 PM
Romaanien elokuvaksi adaptoiminen, näytelmän kääntäminen, monikielinen kulttuuri,
Kirjoittamisen pro graduja — last modified Jan 24, 2018 09:37 AM
Jyväskylän yliopiston kirjastosta pdf-muodossa kopioitavat kirjoittamisen tutkimuksen pro gradut (https://kirjasto.jyu.fi/ opinnäytteet Humanistis-yhteiskunnallinen tiedekunta