Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki

by Asko Tapani Soukka last modified Jul 01, 2019 12:28 PM
Artikkeleiden tiivistelmiä luovan kirjoittamisen opintojen tarpeita varten
Tietopankin aineistosta — last modified Apr 01, 2019 07:02 PM
Kirjailijuus, tekijyys ja identiteetti — last modified Nov 09, 2016 08:52 PM
Authorship, kirjailijuus, monitekijyys, identiteetti
Kirjoittamisen lajit — last modified Nov 19, 2012 01:16 PM
Nykykirjallisuuden tekstilajit, kääntäminen, verkko- ja mediatekstit.
Luovuus ja kirjoittaminen — last modified Feb 22, 2018 11:05 AM
Kirjoittamisen prosessi — last modified Nov 06, 2013 03:17 PM
Kirjoittamisen prosessit proosassa, lyriikassa, draamassa. Vapaa assosiointi, rakenteen luominen, tekstien editointi ja julkaiseminen.
Kirjoittamisen pedagogia — last modified Nov 24, 2014 12:08 PM
Kirjoittamisen ohjaus, kirjoittaminen koulussa, työpajat, kirjoittaminen yhteistyössä, ateljeekritiikki ja editointi.
Kirjoittamisterapia — last modified Mar 26, 2019 01:25 PM
Peli- ja verkkokirjoittaminen — last modified Jun 28, 2019 01:59 PM
Retoriikka, poetiikka ja kieli — last modified Jan 22, 2018 02:42 PM
Kääntäminen, monikielisyys ja adaptaatio — last modified Aug 09, 2012 01:45 PM
Romaanien elokuvaksi adaptoiminen, näytelmän kääntäminen, monikielinen kulttuuri,
Kirjoittamisen pro graduja — last modified Jun 28, 2019 02:04 PM
Jyväskylän yliopiston kirjastosta pdf-muodossa kopioitavat kirjoittamisen tutkimuksen pro gradut (https://kirjasto.jyu.fi/ opinnäytteet Humanistis-yhteiskunnallinen tiedekunta