Delfoi-menetelmä

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.38
Delfoi-menetelmä on kyselytutkimusta lähestyvä laadullinen menetelmä, jolla pyritään ennustamaan tulevaisuuden näkymiä ja muutoksia tai saamaan selkoa asioista, jotka ovat epäselviä ja arvaamattomia.

keha_analyysimenetelmat laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi

Delfoi-menetelmässä kysytään samoja kysymyksiä tutkimuskohteen asiantuntijoilta. Asiantuntijoiden arvauksista tai ennustuksista kootaan menetelmässä yhteenveto. Kyselykierros yleensä toistetaan jonkin ajan kuluttua.

Delfoi-menetelmä JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa

Tutustu laadullisen analyysin perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Delfoi-menetelmä. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Routio, Pentti. Delfoi-menetelmä. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Delphi Method. Wikipedia, the free encyclopedia.

Turoff, Murray ja Linstone, Harold (toim.), 2002. The Delphi Method: Techniques and Applications.