Delfoi-menetelmä

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.38
Delfoi-menetelmä on kyselytutkimusta lähestyvä laadullinen menetelmä, jolla pyritään ennustamaan tulevaisuuden näkymiä ja muutoksia tai saamaan selkoa asioista, jotka ovat epäselviä ja arvaamattomia.

keha_analyysimenetelmatlaadullinen analyysimäärällinen analyysifenomenologinen analyysifenomenografinen analyysihermeneuttinen analyysisemioottinen analyysinarratiivinen analyysidiskurssianalyysikeskustelunanalyysitieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysitlähilukuankkuroitu teoria eli grounded theoryverkostoanalyysityypittelyteemoitteluluokittelutilastollisesti kuvaava analyysiyhteisvaihtelun analyysitriippuvuussuhteiden analyysitaikasarja-analyysi

Delfoi-menetelmässä kysytään samoja kysymyksiä tutkimuskohteen asiantuntijoilta. Asiantuntijoiden arvauksista tai ennustuksista kootaan menetelmässä yhteenveto. Kyselykierros yleensä toistetaan jonkin ajan kuluttua.

Delfoi-menetelmä JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa

Tutustu laadullisen analyysin perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Delfoi-menetelmä. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Routio, Pentti. Delfoi-menetelmä. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Delphi Method. Wikipedia, the free encyclopedia.

Turoff, Murray ja Linstone, Harold (toim.), 2002. The Delphi Method: Techniques and Applications.