Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Aineistonhankintamenetelmät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos tiistai 28. tammikuuta 2014, 21.10
Aineistonhankintamenetelmillä tarkoitetaan periaatteita ja tapoja, joilla tutkimuksen empiirinen aineisto kootaan tutkijan käyttöön.

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

Tutkimusaineistot voivat olla hyvin monenmuotoisia ja siten myös aineistonhankintamenetelmiä on erilaisia. Aineistohankintamenetelmiin vaikuttaa se, miten aineistoa on tarkoitus tutkimuksessa hyödyntää. Tietynlaiset aineistot sopivat tietynlaisiin ongelmanasetteluihin ja vastaavasti tietynlaisia aineistoja on luontevaa analysoida tietyillä analyysimenetelmillä. Aineistonhankintamenetelmistä voidaan jäsentää sekä laajempia että suppeampia periaatteellisia valintoja. Näitä erilaisia valintatasoja havainnollistetaan kuviossa menetelmätyyppien sijoittelulla joko lähelle kehän keskustaa tai sen ulkoreunalle. Kehällä olevat hankintamenetelmät toimivat linkkeinä niiden tarkempaan esittelyyn.

Tutkimuksessa käytettävää aineistoa ei välttämättä tarvitse koota itse. Tutkimusaineistot voivat olla jo valmiiksi koottuja. Valmiita aineistoja on voitu koota esimerkiksi jokin hankkeen, tutkimusprojektin tai viranomaisen toimien yhteydessä. Myös erilaiset organisaatiot ja instituutiot keräävät aineistokokonaisuuksia. Tietynlaisille aineistokokonaisuuksille on olemassa omia erityiskäsitteitä. Esimerkiksi korpuksella tarkoitetaan rajattua ja koottua joukkoa kirjoitetun kielen tekstejä tai puhutun kielen nauhoitteita, joita käytetään oletusten tarkistamiseen yhdestä tai useammasta kielestä tai jostain niiden ominaisuuksista.

Valmiita aineistoja käytettäessä on otettava huomioon, että aineistot on voitu koota siten, että ne mahdollistavat vain tietynlaisen ongelmanasettelun ja analyysimenetelmän käytön. Valmiiden aineistojen käyttö edellyttää lupaa aineiston haltialta.