Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Ongelmanasettelu

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 11. kesäkuuta 2009, 12.03
Tutkimuksen ongelmanasettelulla tarkoitetaan sellaisen ongelman hahmottamista, rajaamista ja muotoilua, joka tutkimuksessa pyritään ratkaisemaan.

keha_ongelmanasettelu ilmiöön vaikuttavien taustojen selvittäminenprosessien ajallisen kehityksen kuvaaminenilmiöiden välisten yhteyksien kuvaaminensyy- ja seuraussuhteiden osoittaminenteorian muodostaminentulevan ennustaminenkritiikki ja vaikuttaminenyksittäistapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminentyypittely ja luokittelukokemuksen kuvaaminenkäsitysten ja asenteiden kuvaaminenilmiöiden kielellisen rakentumisen ymmärtäminenkohteen tulkitseminenilmiön kuvaaminen ympäristössään

Ongelmanasettelussa on kyse tutkimuksen tekemistä motivoivan ja ohjaavan pohdinnan muotoilemisesta tutkimuksen tavoitteeksi. Ongelmanasettelu voi pilkkoutua pienemmiksi osa-ongelmiksi, ja se konkretisoituu tarkoiksi tutkimuskysymyksiksi.

Ongelmanasettelussa on keskeistä pohtia, millaista tietoa ilmiöstä on tutkimuksessa tavoitteena tuottaa. Nämä tavoitteet ohjaavat tietyntyyppisten kysymysten esittämiseen tutkittavasta ilmiöstä. Yllä olevassa kuviossa on hahmoteltu tyypillisiä humanistisen tutkimuksen ongelmanasettelun tavoitteita. Kuvion linkkien avulla päästään syventymään siihen, millaisia menetelmiä kyseisten ongelmien ratkaisemisessa yleensä käytetään ja millaisiin tieteenfilosofisiin suuntauksiin ratkaisussa tällöin yleensä tukeudutaan.