Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Dekonstruktio

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.23
Dekonstruktio tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa kriittisyyttä kulttuuristen tekstien tutkimuksessa.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Dekonstruktio tähtää tutkittavan ilmiön, käsitteiden ja ymmärtämisen tapojen vastakohtaisuuksien ja ristiriitaisuuksien havaitsemiseen, jäsentämiseen ja erittelyyn. Tämä tapahtuu yleensä erilaisten vastaparien hahmottamisella tutkimuskohteesta. Dekonstruktiossa ajatellaan, että kulttuurisissa teksteissä ei ole olemassa yksiselitteisiä merkityksiä, mutta dekonstruktion mukaisella tarkastelutavalla kohteesta voidaan tuottaa useita mahdollisia, myös huomioitta jätettyjä tai kätkettyjä, näkökulmia. Dekonstruktio on liitetty jälkistrukturalismin tavoin postmodernin ajattelun piiriin.

Tutustu dekonstruktioon alla olevien linkkien avulla. 

Dekonstruktio. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Deconstruction. Wikipedia, the free encyclopedia.

Deconstruction. New World Encyclopedia.

Definition of Deconstruction. Critical Approaches. Bedford Books.

Lye, John, 1996. Deconstruction: Some Assumptions. Brock University.

Lawlor, Leonard, 2008. Deconstruction. Luku 5 artikkelissa Jacques Derrida. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition).