Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Eksistentialismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.28
Eksistentialismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa subjektiivisuutta, yksilöllistä olemassa oloa, yksilön kokemuksen ainutlaatuisuutta ja yksilön valinnan vapautta.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi

Olemassaolo (eksistenssi) on eksistentialismissa olennaisempaa kuin olemus sinänsä ja sen ulkoiset olomuodot. Eksistentialismi torjuu siten objektiivisuutta ja yhtä totuutta korostavia ajattelutapoja. Käsitys totuudesta, oikeasta ja väärästä muodostuu eksistentialismin mukaisessa ajattelussa henkilökohtaisten kokemusten ja yksilön vakaumusta noudattavan toiminnan myötä. Eksistentialismi asettuu tieteenfilosofisena suuntauksena lähelle fenomenologiaa.

Tutustu eksistentialismiin alla olevien linkkien avulla.

Eksistentialismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Existentialism. Wikipedia, the free encyclopedia.

Jones, Roger. Existentialism.

Crowell, Steven, 2008. Existentialism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition).

 

Sartre, Jean-Paul, 1946. Existentialism Is a Humanism. Marxists Internet Archive.