Eksistentialismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.28
Eksistentialismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa subjektiivisuutta, yksilöllistä olemassa oloa, yksilön kokemuksen ainutlaatuisuutta ja yksilön valinnan vapautta.

keha_tieteenfilosofiattieteenfilosofiset suuntauksetrationalismiempirismirealismipositivismiinterpretivismirelativismipragmatismihermeneutiikkakonstruktivismifenomenologiainstrumentalismistrukturalismipsykoanalyyttinen teoriajälkistrukturalismidekonstruktiososiaalinen konstruktionismi

Olemassaolo (eksistenssi) on eksistentialismissa olennaisempaa kuin olemus sinänsä ja sen ulkoiset olomuodot. Eksistentialismi torjuu siten objektiivisuutta ja yhtä totuutta korostavia ajattelutapoja. Käsitys totuudesta, oikeasta ja väärästä muodostuu eksistentialismin mukaisessa ajattelussa henkilökohtaisten kokemusten ja yksilön vakaumusta noudattavan toiminnan myötä. Eksistentialismi asettuu tieteenfilosofisena suuntauksena lähelle fenomenologiaa.

Tutustu eksistentialismiin alla olevien linkkien avulla.

Eksistentialismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Existentialism. Wikipedia, the free encyclopedia.

Jones, Roger. Existentialism.

Crowell, Steven, 2008. Existentialism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition).

 

Sartre, Jean-Paul, 1946. Existentialism Is a Humanism. Marxists Internet Archive.