Instrumentalismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.12
Instrumentalismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa teoriat ja käsitteet nähdään ennen kaikkea instrumentteina ihmisiä hyödyttävien tutkimustulosten ja toiminnan tuottamisessa.

keha_tieteenfilosofiattieteenfilosofiset suuntauksetrationalismiempirismirealismipositivismiinterpretivismirelativismipragmatismihermeneutiikkakonstruktivismifenomenologiastrukturalismipsykoanalyyttinen teoriajälkistrukturalismidekonstruktiososiaalinen konstruktionismieksistentialismi

Instrumentalismissa teorioiden ja käsitteiden totuudella ei sinänsä nähdä olevan itseisarvoa, vaan ainoastaan niiden kapasiteetilla auttaa ymmärtämään ilmiöitä on merkitystä. Instrumentalismi liittyy läheisesti pragmatismiin.

Tutustu instrumentalismiin alla olevien linkkien avulla.

Instrumentalismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Instrumentalism. Wikipedia, the free encyclopedia.

Instrumentalism. New World Encyclopedia.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: